grotere letterskleinere letters

U bent hier: home > geboorte tot overlijden > doop

DOOP

Het Sacrament van de Doop in de Onze Lieve Vrouwe parochie

Uitgangspunt
De doopviering is persoonlijk.

De aanvraag van een doop
Dit kan op verschillende manieren.

Vervolgafspraak
Na de aanvraag neemt een van de pastores contact met u op. De pastor overlegt met u over de datum van de doop en maakt  een afspraak voor een doopgesprek. De pastor reikt alvast teksten en suggesties voor de doopviering aan.

Het doopgesprek
Het doopgesprek is bedoeld om kennis te maken en samen te bespreken:

De doopviering
De doopviering kan op verschillende manieren plaatsvinden:

Kosten van de doopviering
Een vrijwillige bijdrage voor de parochie wordt op prijs gesteld (richtbedrag is € 30, maar geld hoeft nooit een bezwaar te zijn!).

Het wonder van de geboorte
Vaak omschrijven ouders de geboorte van een kind als een wonder. Ze voelen enerzijds grote dankbaarheid en anderzijds grote verantwoordelijkheid. Deze dankbaarheid en die verantwoordelijkheid wil men soms op een speciale manier uitdrukken.

Rituelen om de geboorte te vieren
Het mooie is dat de kerk daarvoor rituelen heeft die heel gemakkelijk te verstaan zijn.

Het doopritueel drukt zo mooi de menselijke aspecten uit en juist daarom kan God daarin ook uitgedrukt worden.

Doop als sacrament
Doop noemen we een sacrament precies omdat in al die gebaren en in al die ervaringen ook iets van het mysterie van God aan het licht komt, omdat het leven van het kind zelf ook een mysterie is dat zich mag ontplooien. Dat willen we met zorg en aandacht omgeven en begeleiden. In eerste instantie gebeurt dit door de ouders en de familiekring, maar in toenemende mate gebeurt het ook op school, in de vriendenkring en in de geloofsgemeenschap.

Dopen is ook dankbaarheid, zorg en verantwoordelijkheid vieren. Allereerst door mensen te laten weten dat het kind geboren is en hun betrokken te maken. Ouders vinden daar op alle mogelijke manieren mooie vormen voor.

Als ouders vragen om hun kind te laten dopen brengen zij hun kind binnen in een geloofsgemeenschap die aandacht heeft voor de waarden van het leven en de toekomstperspectieven uitgedrukt in het evangelie van Jezus Christus.
Het betekent dus ook dat in de doop uitdrukkelijk aan de orde is dat het leven van een kind behoed, bewaard wordt, beveiligd wordt tegen wat het leven kan schaden. Dopen is eigenlijk in de geloofsgemeenschap vieren dat het leven ontvangen is om het leven ook ten volle tot zijn recht te laten komen. Dat is ook wat vanuit God wordt aangereikt.

Dopen is de keuze die ouders maken om hun verantwoordelijkheid voor het leven van een kind in relatie te brengen met de vreugdevolle boodschap vanuit God dat ook dit kind zijn beeld draagt, hoe het leven van het kind ook zal zijn. Met de doop beseffen ouders dat ze zich in die traditie plaatsen en tegelijkertijd dat ze de weg gaan om het kind alles mee te geven en alles aan te reiken waardoor het zelfstandig en vrij in het leven kan staan. En tegelijkertijd weet te onderscheiden wat het leven bewaart, versterkt en wat het leven schaadt en afbreekt. Dopen is dus toezeggen als ouders: wij gaan met jou deze weg in het vertrouwen dat jij straks voldoende bagage hebt om je eigen keuzes te maken in de hoop dat in die keuzes de waarden vanuit God een rol blijven spelen.

Zo is dopen niet alleen een gebeurtenis die erbij hoort (daar is overigens niets mis mee), maar het is ook een gebeurtenis waarin door de ouders, de familie, maar ook door de geloofsgemeenschap wordt gedankt, gebeden, gehoopt en toevertrouwd opdat dit kind werkelijk tot zijn recht kan komen.

Dopen is daarom het kind binnenleiden in de gelovige overtuiging dat God en mensen samenwerken opdat er een wereld is waarin kinderen gelukkig en vreugdevol volwassen kunnen worden en in die groei naar volwassenheid werkelijk weten te onderscheiden waar het ten diepste in het leven op aan komt.

Doop als begin van een gelovige levensweg
Met de doop brengen ouders hun kind binnen in de geloofsgemeenschap in het besef dat zij als ouders en dat de parochiegemeenschap een geloofsopvoeding aanreiken op grond waarvan het kind later zelf kan kiezen. De parochiegemeenschap accentueert deze weg van geloofsopvoeding in de peuter/kleutervieringen, in de kinderkerk, in de familievieringen, in de Eerste Communie en in het sacrament van het H. Vormsel.

Geloofsweg Samen

home | archief startpagina | disclaimer | print deze pagina | omhoog

Uitgangspunt: de doopviering is persoonlijk

Vraag het Doopsel aan