grotere letterskleinere letters

U bent hier: home > lourdes 2016

LOURDES 2016

vrijdag 23 september, vertrekdag

Vandaag is het de dag van het vertrek. We moesten al vroeg op, want de bus zou om 07.30 uur voorrijden. In dit verslag zullen we een aantal foto's plaatsen die een beeld geven van de sfeer waarin de terugreis zich voltrekt en de drukte waarmee ze gepaard gaat.

De volgende foto's geven een beeld van de geordende chaos in de hal van ons Helgonhotel. 

Lourdes dag 7Lourdes dag 7

En toen was het: wachten op de bus. Uiteindelijk kwam hij, om 08.00 uur, een half uur te laat. Maar de chauffeur viel niets te verwijten. Er was op dat moment een klein verkeersinfarct in Lourdes. 

Op een enkeling na, die toch wel wat onrustig heen en weer drentelde voor het hotel, wachtten de meesten geduldig in de lobby van het hotel. Maar toen de bus er een keer was, kwam er een snelle actie op gang. Eerst stapten alle mensen in die hun bagage niet zelf naar de bus konden brengen. Daarna hielpen de anderen mee de bagage bij de bus neer te zetten. Sterke mannen plaatsten vervolgens de koffers, tassen, pakketten en ons Boxmeerse vaandel op een ordelijke manier onder in de bus. 

Lourdes dag 7Lourdes dag 7Lourdes dag 7Lourdes dag 7Lourdes dag 7

Eenmaal bij het station moest alle bagage weer uitgeladen worden en in de trein gepakt, - een intensief werk, temeer omdat er ook bagage naar de bovenverdieping van de trein moest worden gebracht. Maar alles liep voorspoedig. 

Lourdes dag 7Lourdes dag 7

Van de reis zelf hebben we verder geen foto's meer. De trein vertrok om 09.00 uur, een half uur eerder dan oorspronkelijk gepland. Onderweg werden we, bijna aan het eind van onze treinreis via de intercom toegesproken door de bisschop die deze week met ons mee was, mgr. Hoogenboom. Hij dankte alle pelgrims en begeleiders voor al het goede dat we door de inzet van iedereen met elkaar hadden mogen ervaren. Hij noemde de ervaringen van steun en bemoediging, de vieringen van de Nederlandse groep als geheel en de vieringen van de afzonderlijke groepen, de hartelijkheid en de humor onder elkaar en de gastvrijheid die we hebben ondervonden in de hotels. Hij wenste ons allen een behouden thuiskomst toe: dat we gesterkt weer ons gewone leven op konden pakken, en dat we waar mogelijk ook zouden getuigen van het goede dat we mochten ervaren. 

Om 17.45 uur arriveerden we op het station van Tourcoing. Daar voltrok zich het inmiddels bekende ritueel: alle bagage weer uit de trein in de bus. Op het plein voor het station stonden twintig (20) bussen. De chauffeur die ons kwam halen was zo verstandig geweest wat eerder te komen, zodat hij 'onze' bus voor de uitgang van het station had kunnen zetten. Daardoor hoefden onze mensen niet te zoeken en kon de bagage snel ingeladen worden. Een compliment voor de organisatie! 

Om 22.00 uur draaide de bus het Weyerplein op. We waren weer thuis. We werden allerhartelijkst verwelkomt door familieleden, vrienden en bekenden. De bagage werd uitgepakt en we namen afscheid van elkaar. Over niet al te lange tijd zullen we elkaar weer ontmoeten: op woensdagavond 12 oktober om met elkaar terug te kijken op deze fantastische week en samen te evalueren. Het duurde niet lang of het plein lag er weer verlaten bij: iedereen was op weg naar zijn of haar eigen huis. 

Dit is het einde van mijn verslag. Ik wil graag Klaas Tan bedanken die praktisch alle foto's heeft gemaakt, en de webmaster die alle verslagen en foto's op de website heeft gezet, zodat u van dag tot dag op de hoogte kon blijven van ons reilen en zeilen. Ik heb begrepen, dat de eerste aanmeldingen voor volgend jaar al weer binnen zijn ...

Ben Wolbers, pastor en pelgrim

donderdag 22 september 2016

Het was om 07.45 uur al heel druk op straat. Van alle kanten waren pelgrims op weg naar het heiligdom. Wij hoefden maar een paar honderd meter. Onze bestemming was de kapel van St. Frai, de kapel van het vroegere ziekenhuis, waar wij de zendingsviering hielden.

Lourdes dag 6

De kosteres bleek een Nederlandse zuster te zijn die al meer dan veertig jaar in Frankrijk woont. De zendingsviering is de afsluitende viering, waarin wij ons opmaken voor de reis naar huis. We stonden stil bij de intenties waarvoor de mensen thuis een kaarsje hebben gevraagd. We gedachten de intenties die we hier zelf hebben aangedragen om voor te bidden. We maakten het stil om ruimte te geven aan wat er leeft in de verborgenheid van ons hart. En we wilden ons nog eens bewust maken van de rijkdom aan ervaringen die we in de afgelopen dagen in Lourdes hebben opgedaan. Bij menigeen was er een mengeling van verdriet, pijn, dankbaarheid en vreugde. Dat alles mocht in deze viering ruimte krijgen. En dat was goed.

Lourdes dag 6Lourdes dag 6Lourdes dag 6

Deze viering was de laatste die hadden samen met de leden van onze groep die in Hotel Gloria, het zorghotel verbleven. Voor een aantal van hen zou er vandaag om 12.30 uur een bus vertrekken naar het vliegveld van Tarbe. Zij zouden naar vliegveld Eindhoven vliegen en vandaar met de bus verder reizen naar de plaats waar ze ook vertrokken waren: St.Anthonis. De bus was aan de vroege kant, zodat een aantal van ons geen afscheid heeft kunnen nemen. Maar Boxmeer is niet al te groot, dus we zullen nog wel de kans krijgen hen te ontmoeten. 

Voor alle anderen was de rest van de dag vrij. Sommigen namen de gelegenheid te baat om het heiligdom nog eens op hun gemak te verkennen. Anderen gingen op pad om de laatste souvenirs en cadeau's te kopen. Na de middag werden allerlei bezienswaardigheden in en rond Lourdes bezocht: Petit-Lourdes, een soort Madurodam van Lourdes, het Kasteel van Lourdes, vanwaar je een schitterend uitzicht hebt over de stad, vanwaar je het Wassenbeeldenmuseum, etc. Ook vandaag was het schitterend weer. We hebben genoten van deze laatste dag.

Lourdes dag 6Lourdes dag 6Lourdes dag 6Lourdes dag 6Lourdes dag 6Lourdes dag 6

Nu ik dit stukje schrijf, is bijna iedereen bezig zich voor te bereiden op de dag van morgen, de dag van het vertrek. De bus zal om 07.00 uur voor rijden.

Ben Wolbers, pastor en pelgrim

(de foto's zijn gemaakt door Klaas Tan)

woensdag 21 september 2016

Wat hebben we vandaag schitterend weer gehad. De zon scheen volop aan een stralende strakblauwe hemel. Alleen al van het weer hebben we volop genoten. Maar het zou voor ons ook in andere opzichten een indrukwekkende dag worden. 

We begonnen de dag met de internationale hoogmis in de immens grote ondergrondse Pius X-kerk. Men zegt dat er plaats is voor 25.000 mensen.

Toen we met onze groep de kerk binnen gingen, kwam ons een enorm geroezemoes tegemoet. Het was het zachte praten van de naar schatting 6000 mensen die samen de eucharistie wilden vieren. Mgr. Hoogenboom ging voor. Ongeveer 100 priesters concelebreerden. Lourdes dag 5Lourdes dag 5Lourdes dag 5Lourdes dag 5

Indrukwekkend was het moment dat het geroezemoes ineens plaats maakte voor een  geconcentreerde stilte. Je voelde hoe iedereen zich betrokken ging voelen bij wat gevierd werd: breken en delen in Jezus' naam met 6000 mensen...

Lourdes dag 5Lourdes dag 5

Na de viering ging het met de hele groep huiswaarts voor de lunch. Hier mag wel opgemerkt worden dat de maaltijden steeds heerlijk zijn en prachtig verzorgd. 

Na de maaltijd gingen we al snel weer op stap: naar de Bernadette-kerk, voor de viering van de handoplegging. Mgr. Hoogenboom gaf in een korte overweging de diepere betekenis aan van dit gebaar: de handoplegging wil de steun tot uitdrukking brengen die God voor ons wil zijn en de steun die wij op onze beurt in naam van Hem voor elkaar kunnen betekenen. Verschillende mensen legden tijdens de handoplegging door een van de pastores hun eigen hand op de schouder van hun dierbare. Een mooi gebaar. De ervaring leert dat deze viering voor velen een indringend en emotioneel gebeuren is. Daarom zijn er tijdens deze viering geen foto's gemaakt. 

Na deze viering trokken we met alle mensen van de Boxmeerse Lourdesbedevaart naar de plek naast de grot waar de grote kaarsen gebrand kunnen worden. Daar hebben we de kaars ontstoken die we in de voorbereidingsviering van vorige week woensdag gewijd hadden. Met een enkel woord stonden we stil bij de betekenis ervan.

Lourdes dag 5Lourdes dag 5 Zoals God eens voor het Joodse volk uitging met een lichtend vuur om het de weg te wijzen, zo wil Hij ook voor ons uitgaan. Zijn lichtende vuur, gesymboliseerd door onze kaars, kan concreet worden in de warmte, het begrip, de onderlinge steun en liefde die wij aan elkaar geven. 

De zon scheen nog steeds uitbundig. Een uitmuntende gelegenheid om een terrasje op te zoeken. Velen maakten daar graag gebruik van. 

Morgen zullen de pelgrims van onze groep die met het vliegtuig zijn gekomen, alweer vertrekken. Daarom hebben een aantal mensen een feestelijke bonte avond in elkaar gezet. We hebben uitbundig gelachen.

Lourdes dag 5Lourdes dag 5Lourdes dag 5

Het einde van onze pelgrimage naar Lourdes nadert. We hebben het heel goed gehad. Het waren in de letterlijke zin van het woord gezegende dagen. Vandaag kwamen alle aspecten van de afgelopen dagen samen. 

Ben Wolbers, pastor en pelgrim

(de foto's zijn gemaakt door Klaas Tan)

dinsdag 20 september 2016

Vandaag is het weer vroeg opstaan. Want om 07.30 uur gaat de eerste groep op weg om de 'grote kruisweg' te lopen. Deze kruisweg heet zo omdat ze behoorlijk lang is en de verschillende staties verspreid liggen over een bergachtig gebied met echt steile hellingen. Voor het gaan van deze  kruisweg is een goede conditie een vereiste. Daarom gaan vooral de mensen mee die goed ter been zijn. 

Het was een bijzondere ervaring.

Lourdes dag 4

Samen liepen we in stilte tegen de steile hellingen op, - de zon scheen al behoorlijk, er stond een stevige frisse wind, de stilte werd slechts een aantal malen verbroken door pelgrims die ons hardop biddend passeerden en door de tuinman die met een bladblazer aan het werk was. Bij elke statie bleven we een aantal minuten stilstaan. We probeerden met een enkel woord te schetsen hoe de ervaringen van Jezus, van Maria, van Veronica, van Simon van Cyrene, van Josef van Arimathea eigenlijk nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. De kruisweg van Jezus kan in feite symbool staan voor veel van onze dagelijkse ervaringen.

Lourdes dag 4Ieder van ons krijgt op haar of zijn levensweg onherroepelijk te maken met vreugde en verdriet, met teleurstellingen, met verraad en ontrouw en met liefde en onderlinge hulp... 

We beleefden dat nog eens opnieuw, toen we een uur later, om 10.30 uur, de 'kleine kruisweg' gingen. De kleine kruisweg is betrekkelijk nieuw. Ze is uit wit marmer gemaakt door een Italiaanse kunstenares. Wanneer iemand die dit leest nog ooit eens naar Lourdes gaat, laat hij of zij dan eens op de handen van Jezus. En ook eens op de manier waarop Jezus en Simon van Cyrene en Jezus en Veronica elkaar aankijken: het zijn onmiskenbaar echte ontmoetingen.

Lourdes dag 4 Indrukwekkend is het ook dat de kunstenares zichtbaar heeft weten te maken dat de weg die Jezus moest gaan, voor hem een heel moeilijke is geweest. 

Beide keren konden we met woorden, maar nog vaker zonder dat het uitdrukkelijk uitgesproken werd, met elkaar delen hoezeer de kruisweg van Jezus raakt aan onze eigen ervaringen....

Om 13.30 uur vertrokken de eerste leden van de Boxmeerse groep naar de plek vanwaar ze op excursie zouden gaan in de Pyreneeën. Om 14.00 u vertrokken de anderen te voet of in de rolstoel naar Oud-Lourdes. Oud-Lourdes ligt een heel eind hoger tegen de berg op dan de plek waar de grot van de verschijningen ligt. Het was maar goed, dat er twee grote liften zijn gebouwd waarmee je comfortabel naar boven kunt. Eenmaal boven brachten we eerst een bezoek aan de begraafplaats waar de ouders en een aantal familieleden van Bernadette begraven liggen. Verder lopend door de toch wel steile straatjes van Oud-Lourdes kregen we een kijkje in een fabriek waar men beelden maakt, grote en kleine, van elke heilige die je maar wilt. Een beeld dat mij bijzonder opviel, omdat ik haar nog nooit zo afgebeeld heb gezien, was dat van 'Maria, huilend om de zonden van de wereld'.

Lourdes dag 4

Ons volgende doel was de parochiekerk van Lourdes. De kerk heeft mooie glas-in-beton ramen die de kerk een warme sfeer geven. Achterin de kerk staat de doopvont, waarin Bernadette gedoopt is. Aan het eind van onze rondwandeling hebben we kort een bezoek gebracht aan het huis waar Bernadette geboren is en aan de molen die ernaast staat.

Lourdes dag 4

Tot verrassing van meerderen onder ons stonden we na enkele stevige afdalingen ineens bij de brug over de Gave die dichtbij de Michael-poort ligt en hadden we een mooi zicht op de drie kerken. Waren we de berg van Oud-Lourdes het begin van ons bezoek nog opgegaan met behulp van twee liften, nu waren we te voet of in de rolstoel afgedaald langs kleine steile weggetjes. Een afdaling die alleen maar veilig kon gebeuren dankzij de kracht van enkele sterke mannen en vrouwen, die de rolstoelen heel behoedzaam naar beneden lieten gaan.

Thuisgekomen om dit stukje alvast te schrijven ontmoette ik een lid van onze groep die 's morgens een lelijke val had gemaakt. Daarom was ze thuis gebleven. Hoewel ze nog behoorlijk veel pijn had, was ze opgetogen. Ze had een bijzondere ontmoeting gehad. Toen ze in de buurt van het hotel samen met haar begeleidster in de rolstoel een wandelingetje maakte en de helling wel wat veel moeite kostte aan haar begeleidster, bood een man zijn hulp aan. Hij hielp de twee tot ze weer zelfstandig verder konden. Wie bleek die man te zijn? Mgr. Hoogenboom. De vrouw die hij geholpen had, was helemaal enthousiast...! 

Ben Wolbers, pastor en pelgrim

(de foto's zijn gemaakt door Klaas Tan)

maandag 19 september 2016

Wij begonnen de dag vandaag om 08.30 uur met een viering bij de grot. Uit vele windstreken waren pelgrims van de VNB aanwezig.

Lourdes dag 3

Voorganger was mgr. Hoogenboom, die ook de overweging verzorgde. Het thema dat hij omspeelde, luidde: 'de wereld omgekeerd'. In ons leven gaan de dingen vaak heel anders dan wij verwachten, denken of plannen. Dat gold voor veel van wat Maria in haar leven meemaakte, het gold voor het leven van Bernadette, het geldt ook voor ons. De vraag aan ons is: hoe ga je daarmee om? De vele duizenden pelgrims die jaarlijks naar Lourdes komen, zoeken hier een antwoord op die vraag en soms vinden ze het. Misschien niet op de wijze die ze van tevoren gedacht hadden. Maar de betrokkenheid en aandacht voor elkaar, de liefde en de onderlinge zorg, de onderlinge hartelijkheid maken, dat de wereld er toch een beetje anders uit gaat zien dan 'voor Lourdes'. In onze manier van omgaan met elkaar en met de dingen die op je afkomen kan iets zichtbaar worden van Gods liefde voor ons.

Lourdes dag 3

Na de viering aan de grot was er het onvermijdelijke foto-moment op het grote plein voor de drie kerken. En toen was het koffietijd. Een van de sponsors van onze reis bood ons hele gezelschap in cafe Royal een heerlijke kop cappuccino of thee aan met iets erbij. Cafe Royal had haar hele zaal helemaal vrij gemaakt voor ons. 

Daarna was iedereen vrij. Sommigen maakten een rustige wandeling en genoten van de prachtige natuur die er door een stralende zon nog mooier uitzag dan anders. Anderen gebruikten de tijd om een cadeautje of een souvenir te kopen. 

Vrijwel onmiddellijk na de middagmaaltijd zijn we met zijn allen naar de Cite Saint Pierre gegaan. Cite Saint Pierre is de voortzetting van een initiatief van Bernadette. Toen er steeds meer mensen naar Lourdes kwamen, vond zij dat er dan ook plaats moest zijn voor een centrum waar mensen zouden kunnen verblijven die om welke reden dan ook een reis en een verblijf in Lourdes niet kunnen betalen. Wij kregen uitleg van een Nederlandse vrijwilligster, Rieky.

Cite Saint Pierre ligt op een schitterende plek in de bergen. Het nadeel daarvan is dat het best zwaar was om met de rolstoelen rond te rijden. Het moeilijkst was wat dit betreft het bezoek aan een zeer eenvoudige kapel die gebouwd is naar het model van een oude schaapskooi uit de streek. Voor sommigen was de klim behoorlijk zwaar. Maar met een beetje hulp kwam iedereen boven. Daar hebben we een korte simpele viering gehouden rond de eenvoud in het leven van Maria en van Bernadette.

Lourdes dag 3

We besloten de dag met de deelname aan de Sacramentsprocessie en - weer - een heerlijk diner. 

Ben Wolbers, pastor en pelgrim 

(de foto's zijn gemaakt door Klaas Tan, een van onze tochtgenoten)

zondag 18 september 2016

Zojuist ben ik terug van de lichtprocessie. Ik ben diep onder de indruk. Zoveel duizenden mensen, allemaal met een brandende kaars, trekken biddend en zingend in een lang lint door de donkere avond. Telkens als het ' Ave, Ave Maria' klinkt, hef ik samen met al die mensen die duizenden lichtjes omhoog en zie ik nog duidelijker hoe lang de stoet is. 

Lourdes dag 2

Ik dacht aan de gebeden en gedachten die in het hart van al die mensen leven, aan de verhalen die wij elkaar vertellen... Iemand die al vaker mee was geweest, zei gisteren: 'Wil je wel geloven dat ik er weer een jaar tegen kan als ik naar Lourdes geweest ben?' Nu ik dit meegemaakt heb, wil ik dat geloven, ja! 

De dag begon vanmorgen om 08.30 uur met een welkomstviering in de Rosaire, de Rozenkranskerk. Voorganger was mgr. Hoogenboom, de hulpbisschop van Utrecht. Predikant was een pater augustijn uit Eindhoven. Hij begon met te vertellen dat er boven de poort van een van hun kloosters deze spreuk hing: 'Bonus intra, medior exit', vrij vertaald: 'ga hier goed naar binnen, kom weer beter naar buiten'. Hij omspeelde deze spreuk vanuit de thematiek van het jaar van de barmhartigheid, 'Wees barmhartig als de Vader'. En hij verwees daarbij naar de symbolische gang die je als pelgrim kunt maken door de 'Poort van de Barmhartigheid'. Dat is een houten poort, waarop teksten van paus Franciscus over barmhartigheid. Wij zijn na de welkomstviering ook door die poort gegaan om ons op die manier bewust te worden van de bijdrage die wij kunnen leveren aan de voor onze wereld zo broodnodige barmhartigheid. 

Lourdes dag 2

Rond 10.00 u bezochten we het Bernadettemuseum. Aan de hand van gebrandschilderde ramen, tekeningen, schilderijen en een maquette krijg je een goed beeld van het leven van Bernadette, de verschijningen aan haar en de (aanvankelijk heel negatieve) reacties van haar omgeving. Kees Thijssen gaf ons op een betrokken manier toelichting bij wat we zagen. Zijn uitleg maakte nog eens weer duidelijk dat het verhaal van Bernadette eigenlijk geen 'mooi' verhaal is. Zij en haar familie zijn lange tijd niet geloofd en zijn daardoor in een echt moeilijke situatie beland. Pas langzaam drong tot haar tijdgenoten door, dat er werkelijk iets bijzonders aan het gebeuren was. En het bijzondere is misschien niet allereerst dat er een enkele keer mensen genezen werden verklaard, maar eerder dat zoveel miljoenen mensen nog steeds 'beter' naar huis gaan dan ze gekomen zijn. 

Na een voortreffelijke middagmaaltijd en een uurtje rust zijn we het terrein van het heiligdom gaan verkennen. We bezochten de drie boven elkaar gebouwde kerken. Eerst de crypte, waarvan het altaar precies boven de eronder gelegen grot is gebouwd. Naast deze kerk bevindt zich ook de reliekschrijn van Bernadette. Daarna de tweede kerk: dat is de bovenste kerk, de kerk die boven de crypte is gebouwd. Tenslotte de derde kerk, de Rozenkranskerk, waar we deze morgen de welkomstviering hadden. Deze kerk is voor de twee andere kerken gebouwd. Om bij de ingang van deze kerken te komen moesten vooral de mensen die de rolstoelen duwen, flink aan het werk. Want voor de rolstoelers zijn de kerken alleen te bereiken via hellingbanen. 

Na het bezoek aan de kerken wachtte ons nog een bijzondere verrassing. Omdat velen van onze groep hier in verband met de vele hellingen gebruik maken van rolstoelen, mochten wij bij ons bezoek aan de grot met de hele groep door de grot, terwijl daar net door heel mensen de rozenkrans gebeden werd. En grote uitzondering. Voor velen van ons was het een heel emotioneel gebeuren om de wanden van de grot aan te raken die al door zoveel miljoenen mensen voor ons zijn aangeraakt. Je voelde daar heel concreet de verlangens, het geloof, de hoop en de toewijding van al die miljoenen mensen die ons in grot zijn voorgegaan. Een van de sterke punten van Lourdes. 

Lourdes dag 2

We besloten deze zondag vol indrukken met de lichtprocessie, waarover ik boven al verteld heb. 

Ben Wolbers, pastor en pelgrim 

(de foto's zijn gemaakt door Klaas Tan, een van onze tochtgenoten)

LOURDESREIS BOXMEER 17-23 september 2016

De komende dagen zal ik proberen de familie, vrienden en bekenden van de pelgrims naar Lourdes een beetje op de hoogte te houden van het wel en wee van ons. 

Vanmorgen zijn we om precies 05.15 uur vertrokken. De reis verliep zeer voorspoedig, om 08.20 bereikten we Tourcoing. Voor mij was alles nieuw. Ik was onder de indruk van het gemak en de souplesse waarmee iedereen een plaats vond in de trein en vooral de snelheid waarmee alle koffers, de karretjes met kienkaarten en het vaandel van de Boxmeerse bedevaart ingeladen werden. 

Lourdes dag 1We hadden een prachtige treinreis. Het was op een enkel licht buitje na mooi weer. We reden door een schitterende omgeving. En toen iedereen een beetje gesetteld was, kwamen er allerlei gesprekken los, zochten mensen elkaar op en konden de kienkaarten in de wagentjes blijven. 

Langzamerhand ontdekte ik, dat we samen reisden met pelgrims uit alle hoeken van ons land en van België. Met onze trein reisde ook mgr. Hoogeboom mee, de hulpbisschop van Utrecht. Lourdes dag 1

Hij hield twee korte inleidingen en verzorgde enkele gebedmomenten. Wij, de groep uit Boxmeer, reisden overigens zeer luxe: eerste klas in prachtige ruime makkelijk zittende fauteuils. 

Aan het eind van de middag werd duidelijk dat we eerder zouden aankomen dan gepland. Het was prachtig om te zien hoe het enthousiasme van onze reis- en hotelleider, die de reis naar Lourdes voor de 66e keer maakt, groeide naarmate we dichterbij onze bestemming kwamen. Na zoveel bezoeken zo enthousiast... wij genoten daarvan.  Lourdes dag 1

Rond 18.30 u liepen we het station van Lourdes binnen. Na een uurtje hard werken had iedereen haar of zijn kamer. Jammer genoeg begon het toen wat regenen. Maar een aantal trotseerde de regen en bracht een eerste bezoek aan de grot. De rest zocht nog even de gezelligheid van de bar, maar al snel werd het daar rustig. Iedereen was toe aan een goede nachtrust. 

Ben Wolbers, pastor en pelgrim

 

Geloofsweg Samen

home | archief startpagina disclaimer | print deze pagina | omhoog

Van 17 t/m 23 september: dagelijks verslag van de Lourdes-reis door pastor Ben Wolbers ...