grotere letterskleinere letters

U bent hier: home > informatie & teksten ter inspiratie

Corona: Informatie & teksten ter inspiratie

Door te klikken op onderstaand plaatje komt u rechtstreeks bij de video-opname van deze overweging op YouTube.

Boxmeer, 16 oktober 2020

Het is op het ogenblik maar weer een klein clubje mensen dat op zondag kan samenkomen in onze parochiekerken.

Jammer, want het ging met de handhaving van de anderhalvemetermaatregel zo goed. Een hele groep mensen, medewerkers en vrijwilligers, heeft in de afgelopen maanden creatief nagedacht over hoe alles in goede banen geleid kon worden. Dat was goed gelukt. Maar helaas…

En op het moment van dit schrijven weten we nog niet hoe het verder zal gaan. Dreigt weer een totale lockdown? We weten het niet.

Wat echter in de afgelopen tijd wel is gebleken, is dat onze parochie ondanks alle coronaperikelen springlevend is. Toen in juli de maatregelen werden versoepeld kwamen direct de mensen weer in grote getale naar de vieringen. Er mocht niet worden gezongen, we konden elkaar niet met een handdruk vrede wensen en nog heel veel meer was niet mogelijk.

Toch, mensen gaven aan blij te zijn met wat wél mocht: stille vieringen met orgel en één cantor. Je kon merken dat de mensen in de kerk aandachtig waren en moeite deden om toch elkaar wat warmte te geven met een aardige blik of een vriendelijk woord.

Zelfs de vormselviering van 10 oktober, waar alleen de vormelingen en hun gezinnen bij aanwezig konden zijn, was in zijn eenvoud indrukwekkend: een vormselheer in vlammend rood, mooie orgelmuziek en een zangeres die de liederen zong.

Deze tijd brengt in onze kerk alles tot de essentie terug. We komen erachter dat de kern van alles zit in onze relatie met elkaar, die tegelijk en daarboven de relatie is met God.

In het portaal van de kerk was het de laatste tijd wat rustiger. Er werden niet meer de zeeën van kaarsen gebrand als tijdens het hoogtepunt van de corona. Maar nu wordt het weer lichter en lichter in dat portaal, die stille plek bij Maria en Jozef. Op die plaats worden in gebed onze zorgen aan God toevertrouwd. Hier houden mensen elkaar en God vast.

Het volgende gebed vonden we op protestantsekerk.nl. Het is misschien mooi om dagelijks te bidden, in het portaal van de kerk of gewoon thuis. Bidden kunnen we natuurlijk overal:


God,
we zijn onzeker en bezorgd

Dingen lopen uit de hand

Angst verspreidt zich sneller dan het virus

Mijn buurman wordt een bedreiging

Grenzen zijn gesloten

Mensen raken geïsoleerd

God, we begrijpen de maatregelen en pogingen om de veiligheid te garanderen

God, toch zijn we onzeker en bezorgd U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en wantrouwen zich verspreiden

U kwam naar de aarde om te troosten, waar hopeloosheid en eenzaamheid wordt gevoeld

U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en gemarginaliseerden

We bidden u: Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien, en nooit op te geven

Geef ons de energie om hoop te verspreiden waar angst de wereld verduistert

Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich eenzaam en uitgesloten voelen

God, we weten dat we als kerken verbonden zijn door uw Geest

Zelfs over grenzen heen.

(Ds. Sören Lenz, Conferentie van Europese Kerken).

Ben Wolbers, pastor-teamleider
Susan van Driel, pastoraal coördinator

De afgelopen week hebben de Nederlandse Bisschoppen overleg gevoerd met minister Grapperhaus. Vanuit dat overleg hebben de bisschoppen besloten mee te gaan met de adviezen van de regering. Kort samengevat komt het hier op neer:

 • Wij verzoeken u dringend om u aan te melden via het telefoonnummer van de Onze Lieve Vrouweparochie: 0485-573277 óf door een bezoek aan het parochiehuis óf via de website https://eventix.shop/j686b9rc
 • Voorlopig mogen er niet meer dan dertig gelovigen deelnemen aan een viering, exclusief de bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan.

Helaas kan de normale Allerzielenvieringen in verband met de maatregelen rond het coronavirus dit jaar niet door gaan.

Door onze bisschop, mgr. de Korte, is ons dringend gevraagd het advies van onze overheid te volgen; dat wil zeggen dat wij in onze vieringen niet meer dan 30 bezoekers kunnen ontvangen.

Dit heeft onder meer tot gevolg dat wij het herdenkingskruisje van de overledenen dat achterin de basiliek is opgehangen, niet kunnen overhandigen aan de nabestaanden in de viering van 1 november. Het kaartje met alle overledenen van het afgelopen jaar wordt wel gemaakt en zal vanaf 31 oktober achter in de kerk liggen.

Zodra we weer met 100 of meer parochianen vieringen kunnen houden in de basiliek zullen we op een nader te bepalen zondag op de gewone tijd (10.30 uur) alsnog een Allerzielenviering organiseren die dan geheel gewijd zal zijn aan de gedachtenis van de mensen die na 1 november 2019 overleden zijn. Dan is er ook de gelegenheid om het kruisje in ontvangst te nemen.

Wij beseffen dat de Allerzielenviering voor velen van u een belangrijke rol speelt bij het verwerken van het verlies van een dierbare. Wij hopen op deze manier toch op een waardige manier aandacht te kunnen schenken aan de gedachtenis van onze overledenen, zij het op een ander tijdstip.

In de St. Jan de Doperkerk in Sambeek is er een allerzielenviering op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur. De lichtjesprocessie naar de begraafplaats gaat niet door, maar de begraafplaats is wel verlicht op die avond.

In MFA Knillus is op 1 november om 15.00 uur een Allerzielenviering. Ook voor de vieringen in Sambeek en Vortum-Mullem moet gereserveerd worden.

Beste parochianen,

In de komende over wegen stellen we vanuit de oecumenische werkgroep diaconie twee pagina's ter beschikking voor kerstwensen. Daarin zullen kerstwensen vanuit onze parochie én vanuit de Protestantse Gemeente worden opgenomen.

Via deze nieuwsbrief nodigen we iedereen uit uiterlijk 2 november een wens van zo'n 20 tot 40 woorden op te sturen naar redactie@onzelievevrouweparochie.nl . De plaatsing van de kerstwens gebeurt anoniem.

We realiseren ons dat de kans groot is dat we meer inzendingen krijgen dan dat geplaatst kunnen worden. Leden van de werkgroep diaconie maken dan een definitieve keuze, waarbij we onder andere kijken naar diversiteit.

Alvast hartelijk dank en met groet, namens de werkgroep diaconie,

Josien Goossens en Emilie van der Heijden

 

Beste parochianen,

Op zondag 11 oktober werd in de Sint Petrusbasiliek in Boxmeer gevierd met slechts 30 parochianen. Veel mensen die in normale omstandigheden de zondagse vieringen bezoeken konden niet aanwezig zijn. Om deze reden zijn de lezingen en de preek weer te volgen via ons YouTubekanaal.
Lectrice is mevrouw Joke Derix, de preek is van pastor Ben Wolbers.

Door te klikken op onderstaand plaatje komt u rechtstreeks bij de video-opname van deze overweging op YouTube.

Het kan voorkomen dat u de ctrl knop ingedrukt moet houden als u op link klikt. Het is ook mogelijk om de link te kopiëren en in de browser te plakken.

Met vriendelijke groet,
Zr. Susan van Driel

Beste parochianen,

Vanmorgen ontvingen wij onderstaand bericht vanuit het bisdom:

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan.

Wij zullen dit advies volgen, dit wil zeggen dat er t/m 1 november 30 mensen de viering kunnen bijwonen. Juist nu blijft het noodzakelijk om uw plaats te reserveren via de bekende wegen. Via internet  https://eventix.shop/j686b9rc of u belt naar het Parochiehuis. Het is onduidelijk wat er na 1 november gaat gebeuren maar we houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Astrid Kerstens, parochiesecretariaat

"Ik heb altijd werk gehad en dan moet je plotseling aankloppen bij de voedselbank".

Deze hartenkreet uit het dagblad Trouw maakt nog eens duidelijk dat door de coronacrisis steeds meer mensen aangewezen zijn op de voedselbank. De organisatie houdt rekening met een groei van 50 procent meer aanvragen. Daarmee wordt het aanbod aan voedsel van bedrijven, supermarkten, winkels én van particulieren meer en meer nodig.

Soms schamen mensen zich om naar de voedselbank te gaan. Maar als het nodig is dan is dat niet iets om je voor te schamen. Ook in onze regio is er een druk bezochte voedselbank, - in Cuijk. Ik zou u daarom willen oproepen om iedere keer als u in de winkel boodschappen doet voor u zelf, ook iets te kopen voor de voedselbank. U kunt de artikelen deponeren in de mand die in de hal van ons klooster staat, Steenstraat 39.

Bedenk dan: ik koop niet voor een organisatie, maar voor een gezin dat het hard nodig heeft, misschien wel in mijn eigen straat.

Namens al die gezinnen: hartelijk dank!

Pastor Ben Wolbers, o.carm.

De vieringen van de afgelopen maanden zijn goed verlopen. Na de laatste persconferentie is het duidelijk geworden dat het virus nog lang niet onder controle is. Gelukkig zijn de richtlijnen om vieringen te houden niet aangescherpt maar het blijft belangrijk om alert te blijven.

Dus hieronder nog de richtlijnen op een rijtje:

 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, let hier vooral bij binnenkomst op.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers, u kunt niet uw eigen plaats kiezen!
 • Volg de looprichtingen.
 • Blijf thuis als u klachten hebt.
 • Reserveer uw kaartje via https://eventix.shop/j686b9rc. Of bel naar Het Parochiehuis.

Mocht u de maatregelen voor uzelf niet zo belangrijk vinden, bedenk dan dat anderen soms wel bezorgd zijn om hun (kwetsbare) gezondheid.

I.v.m. de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus heeft het parochiebestuur besloten dat Het Parochiehuis beperkt geopend is.

Van maandag t/m vrijdag is er elke dag tussen 9.00 en 12.00 uur iemand aanwezig. U kunt dan tickets reserveren of misintenties bestellen. Helaas is het voorlopig niet mogelijk om gezamenlijk koffie te drinken.

We verzoeken u als u naar Het Parochiehuis komt om een mondkapje te dragen.

In verband met de nog steeds heersende corona­dreiging hebben de Boxmeerse kerken moeten besluiten om de kerstactiviteit 'Samen Kerst vieren' op Eerste Kerstdag dit jaar niet door te laten gaan.
Sinds 2 jaar kunnen mensen die Kerst niet graag alleen of met zijn tweeën willen vieren samen met anderen een gezellige middag met een goede maaltijd doorbrengen in een sfeervolle omgeving.
Het eerste jaar – 2018 – was dat in het Parochiehuis te Boxmeer en vorig jaar in de MFA Knillus in Vortum-Mullem.

Vanwege de beperkte ruimte – zeker in de keuken om de gerechten te bereiden – is het absoluut niet verantwoord om daar dit jaar samen te komen.

Het is erg jammer, zeker voor wie daar ook voor dit jaar al op had gerekend, maar hopelijk kan het in 2021 weer wel. Wij wensen iedereen toch een gezellige Kerst toe.

Achter de schermen wordt er alweer nagedacht over Kerst 2020. Hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we met de richtlijnen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om naar een kerstviering te komen?

In één van de komende weken komen er richtlijnen vanuit het bisdom speciaal voor de kerstperiode. Zo gauw deze bekend zijn gaan we aan de slag om de vieringen te plannen.

Op zaterdag 19 september 2020 hebben we in de St. Petrusbasiliek afscheid genomen van Gerrit de Kleijn; hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Molendijk 25 in Boxmeer.

De begrafenis vond plaats op de algemene begraafplaats in Sambeek. Dat Gerrit mag rusten in de vrede van onze Heer en dat de nabestaanden sterkte en steun mogen ondervinden.

Door de corona is in het voorjaar ook de Vormselviering komen te vervallen. In het voorlaatste nummer van over wegen hebben de vormelingen hun reactie gegeven op het niet doorgaan van het Vormsel en hoe zij de eerste periode van de corona hebben ervaren. Inmiddels is er een datum gepland voor de Vormselviering, dit is op zaterdag 10 oktober om 10.30 uur in de St. Petrusbasiliek. Dan zullen 7 jongeren het sacrament van het Vormsel ontvangen van vicaris-generaal Theo Lamers.

Voor deze viering zijn 40 plaatsen beschikbaar voor parochianen buiten de genodigden van de vormelingen om.

Hiervoor moet u wel reserveren via https://eventix.shop/j686b9rc, of telefonisch bij Het Parochiehuis.

Wanneer het herfst is,
het blad verdort
en uitgebloeid
uit de takken valt,-
wanneer het herfst is
en alle rek en groei
uit de natuur verdwijnt,-
dan rust het zaad
stil onzichtbaar
in de schoot van de aarde.
Wanneer het herfst is,
het groen verkleurt
en losgeraakt
verwaait naar nergens,-
wanneer het herfst is
en het leven toegedekt
ligt te wachten
op de nieuwe morgen,-
dan vraagt een mens
naar wie hij is
wie zijn doden
zijn geworden.
Wanneer het herfst is,
het kille duister
aan den lijve ervaren
en sterven en vergaan
onomstotelijk allerwegen,-
dan vieren mensen
zo goed als zij kunnen
het feest van allen samen
in leven en dood
bij God geborgen.


- Peer Verhoeven
in: "Verderop"

Beste parochianen,

In 1974 heeft de Nationale Vereniging De Zonnebloem de tweede zondag van september uitgeroepen tot een dag waarop bijzondere aandacht wordt gevraagd voor zieken en mensen met een lichamelijke beperking. Dit is een heel belangrijk initiatief geweest en dat is het nog.

Onze samenleving is voor een belangrijk deel gericht op efficiëntie en vooruitgang. Wie mee wil doen, moet zich jong, dynamisch en energiek opstellen. Wie ziek is of een beperking heeft, lijkt dikwijls minder mee te tellen. Want dan ben je in de ogen van velen niet gaaf, niet fris, niet mooi. Je bezit niet die eigenschappen die je moet hebben om erbij te horen.

Maar als je aan de praat komt met een van de vele vrijwilligers van De Zonnebloem hier in Boxmeer, dan hoor je ook andere geluiden. Zij vertellen je bij voorbeeld dat wie ziek is of wie moet leven met een beperking, veel meemaakt en dikwijls de dingen nieuw en anders beleeft dan wie 'gezond' is; en dat er soms ruimte groeit voor een nieuwe kijk op de kwetsbaarheid van ons leven.

Zowel de vrijwilliger als de ontdekken bij voorbeeld dat je het leven maar tot op zekere hoogte zelf kunt maken of organiseren en dat het soms kan voelen als een wonder dat je er nog bent. Gewone dingen, waar je als niet-zieke (trouwens, wie kan dat van zichzelf zeggen?) niet zo gauw bij stilstaat, kunnen kostbare momenten worden.

Vlak voor zijn overlijden zei een bekende cultuurpsycholoog, Han Fortmann, hoe hij getroffen werd door de 'lichtheid' van de dingen: 'de lente, de mimosa, de merel, Mozart, de liefde, de wijn, het oog van vrienden, de dans'.

Wie ziek is, maakt veel mee en ervaart de dingen vaak intenser dan wie zogenaamd gezond is. Wie vrijwilliger is bij De Zonnebloem beschouwt het dikwijls als een voorrecht dat zij of hij mag delen in de strijd die een zieke te strijden heeft. En een enkele keer gebeurt het dan dat hij of zij merkt dat ook in de eigen kwetsbaarheid de lichtheid van het Grote Licht kan doorbreken.

Ben Wolbers, pastor-teamleider

Vanwege corona zal de viering van de Vredesweek op zondag 20 september er anders uitzien dan normaal.

Met 300 mensen samenkomen in de Kapel van de Zusters van Julie Postel is dit jaar helaas niet mogelijk. De werkgroep heeft het volgende bedacht: de viering zal op 3 locaties tegelijkertijd gehouden worden. Dezelfde viering met dezelfde liturgie, die door de werkgroep inclusief drie voorgangers is voorbereid, zal in drie kerken tegelijk om 10.30 uur starten.

In de kapel van de zusters van Julie Postel komen uitsluitend mensen uit Sint Anna, voorganger is pastor Viola. In de protestantse kerk mogen ca. 40 mensen komen, de voorganger is pastor Susan. In de Basiliek mogen ca. 100 mensen, voorganger is Ds. Marise. De voorgangers worden geassisteerd door leden van de werkgroep.

Aanmelden is verplicht. Voor de protestantse kerk kunt u bellen naar Onno de Jong, 06-10276539. Om te reserveren in de Basiliek belt u 0485-573277.

Op 25 augustus 2020 hebben we in de St. Petrusbasiliek afscheid genomen van Hans Roelofs; hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Groenling 17 in Boxmeer. De crematie vond plaats in de Buitenplaats Zevenhutten in Cuijk.

Dat Hans mag rusten in de vrede van onze Heer en dat de nabestaanden sterkte en steun mogen ondervinden.

Op zondag 20 september vindt in de MFA Knillus te Vortum-Mullem om 10.30 uur de jaarlijkse Corneliusviering plaats.

Fijn dat we rondom het feest van deze patroonheilige in gezamenlijkheid met de parochianen van Vortum-Mullem de eucharistie kunnen vieren. Het is altijd mooi om te zien hoe de kinderen bij de invulling van deze viering een actieve rol hebben, bijvoorbeeld bij de wijding van het Corneliuswater.

Ook voor deze viering moet gereserveerd worden. Dit kan via de al bekende wegen: via de site https://eventix.shop/j686b9rc of u kunt Het Parochiehuis bellen 0485-573277 of bezoeken en daar uw kaartjes bestellen. Dit kan op dinsdag, woensdag en donderdag. Let op: dit kan tot vrijdag 18 september.

 

Beste parochianen,
Een hartelijke groet vanuit het parochiehuis!
Veel mensen zijn de berichten over Corona moe. Nog meer mensen zijn heel het Corona gedoe moe. En nog meer mensen gedragen zich alsof Corona voorbij is. Helaas, het virus is er nog steeds. Virussen hebben geen vakantie.
De vragen waarmee veel mensen momenteel worstelen zijn: kunnen we nog op vakantie? Kunnen we veilig vliegen? Kunnen we bij elkaar komen voor feest? Er ontstaan soms heel felle discussie. In een app van de NOS was afgelopen week een gesprek per brief te lezen tussen een zekere Jan Hoek en een aantal jongeren. Dat was geen fel gesprek maar een mooie poging om elkaar te verstaan. En daarom laten wij hier een paar gedeelten uit de NOS-app volgen.

"Jongelui, hou even vol en je kunt over een jaartje weer helemaal los", schrijft de 94-jarige Jan Hoek in een lezersbrief in het AD van afgelopen zaterdag. "Ik ben in 1925 geboren en ben ook jong geweest. Wel in een rottijd. In 1940 brak de oorlog uit en in dat jaar werd ik 15". Zo begint meneer Hoek zijn brief die duizenden keren is gedeeld in allerlei social media. "Wij waren tien jaar van onze jeugd kwijt. Proberen jullie nou één jaartje de rug recht te houden".

 

In de app zijn vervolgens vier reacties van jongeren te lezen. Ze begrijpen de oproep van meneer Hoek, maar ze vragen ook begrip voor hun positie.

"Ik snap het, meneer Hoek, u heeft het veel lastiger gehad. Maar wij hebben het ook lastig".
"Als ik erover nadenk, vind ik ook wel dat we niet moeten zeuren over feestjes. Maar van de andere kant is het appels met peren vergelijken. Het gevoel van nood is nu veel minder dan tijdens de tweede wereldoorlog".
"Ik heb ontzettend veel respect voor u en besef ook dat ik helemaal niet mag klagen. Maar eigenlijk werden we allebei in onze vrijheid beperkt: u veel erger dan wij, maar toch.. Er kwam een abrupt einde aan het jaar waar ik het meest naar had uitgekeken. U zegt: zet je er één jaartje overheen. Dat wil ik zeker doen. Maar begrijp wel dat ik dat lastig vind. Ik wil ook gewoon mijn oude routine terug. Mijn vrienden. Mijn sport. Mijn werk. Ik begrijp u, meneer Hoek. Maar ik hoop ook dat u mij begrijpt."

Jan Hoek, die met zijn vrouw in een zorgcentrum woont in Rotterdam, bleef nuchter onder deze en vele andere reacties. "Ik zou tegen iedereen wil zeggen: 'doe nou toch 's effe kalm an".
Tot zover het gesprek tussen Jan Hoek en een aantal jongeren. Ter overdenking. Wellicht aanleiding voor onderling gesprek.

Goede God, zovele mensen lijden onder de gevolgen van het coronavirus Help hen die dreigen te bezwijken. Goede God, ontelbare zorgverleners zetten zich in om zieken te verzorgen Schenk hen kracht en bemoediging. Goede God, talloze wetenschappers zoeken oplossingen voor deze gezondheidscrisis. Zegen hen met wijsheid en inzicht.
Goede God, verantwoordelijken en beleidsmakers moeten moeilijke keuzes maken voor het welzijn van ons land. Wees voor hen een herder en gids.
Goede God, vele gezinnen hebben het financieel moeilijk, soms komen relaties onder druk te staan. Blijf bij hen met uw hoop en troost. Goede God, zovele mensen voelen zich eenzaam of bang in deze dagen. Wij bidden U daarom: blijf ons nabij.

In de afgelopen weken hebben we afscheid moeten nemen van twee dierbare parochianen.

Op 8 juli 2020 overleed Odi (Odilius Petrus Maria) Bouwmans; hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Tapuit 3 in Boxmeer. De afscheidsviering heeft plaats gehad op 14 juli 2020 in de Sint Petrusbasiliek. De crematie vond plaats in de Buitenplaats Zevenhutten in Cuijk.

Op 25 juli is overleden Riek (Henrica Hermina Maria) van Daal; zij woonde in Woonzorgcentrum Sint Anna, Veerstraat 49. De afscheidsviering heeft plaats gehad in de Sint Petrusbasiliek op 30 juli, waarna de begrafenis volgde op de R.K. begraafplaats, Carmelietenstraat West 28, Boxmeer.

Dat Odi en Riek mogen rusten in de vrede van onze Heer. Dat hun beider families sterkte en steun mogen ondervinden.

Op 23 augustus is er om 10.30 uur een Woord- en Communieviering in de Basiliek.
Op 30 augustus vieren we om 10.30 uur in de Basiliek de start van het nieuwe werkjaar van de parochie.
Het blijft voorlopig nog noodzakelijk dat u voor deze vieringen reserveert.

De doordeweekse vieringen van de Karmelgemeenschap worden voorlopig nog in de zijbeuk van de basiliek gehouden. Psalmviering – 8.00 uur; Stilteviering – 12.00 uur; Eucharistieviering – 18.45 uur. We gebruiken alleen de ingang onder de boog tussen kerk en klooster. Het is noodzakelijk u aan te melden: tel: 0485-562156 – e-mail: b.devreede@karmel.nl

Zoals gebruikelijk zijn de Heilig Bloedskapel en de hal van de Sint Petrusbasiliek dagelijks van 9.00 tot 18.00 geopend om er te bidden en een kaarsje op te steken.

Ook in de vakantietijd ontvangt de voedselbank graag houdbare producten. U kunt die in de mand doen die in de hal van het Karmelklooster staat (Steenstraat 39). Hiervoor mede namens de voedselbank Land van Cuijk onze hartelijke dank.

Overweging

Overweging

Overweging

Overweging

Overweging

Overweging

Overweging

Beste parochianen,


Een hartelijke groet vanuit het parochiehuis!
Tot opluchting van velen zijn de maatregelen waarmee wij ons kunnen beschermen tegen het corona-virus met ingang van heden versoepeld. Dat houdt onder meer in dat we weer meer bezoekers kunnen ontvangen in de basiliek en in de Sint Jan de Doperkerk. De regel van 1,5 mtr. afstand moet echter wel gehandhaafd worden.

Voor de basiliek betekent dit dat er vanaf 5 juli 113 bezoekers aan de eucharistievieringen kunnen deelnemen. De eerstvolgende eucharistieviering in de Sint Jan de Doperkerk is op 19 juli om 9.00 uur. Daar geldt dan een maximum van 50 bezoekers.

Wij horen van meerderen van u dat u het lastig vindt dat u voor elke viering plaatsen moet reserveren en dat het jammer is dat we niet met zijn allen mee kunnen zingen.

Maar wij merken ook dat bij verreweg de meeste mensen de blijdschap overheerst dat we weer samen kunnen vieren.

De vieringen van de afgelopen zondagen zijn goed verlopen. Wel hebben we ervaren dat het belangrijk blijft de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen. Voorlopig moet u nog de op de vloer geplakte looprichtingen volgen en kunt u nog niet uw eigen plaats kiezen; de redenen daarvan zijn heel eenvoudig: we moeten voorkómen dat we voor elkaar langs schuiven. Zo zorgen we ervoor dat we de nodige afstand kunnen bewaren.

En mocht u de maatregelen voor uzelf niet zo belangrijk vinden, bedenk dan dat anderen soms wel bezorgd zijn om hun (kwetsbare) gezondheid.
Tot nu toe (het is woensdag 1 juli als ik dit schrijf) zijn er 58 plaatsen gereserveerd voor de viering van 5 juli in de basiliek. Er is dus nog voldoende plaats. Maar zoals we al schreven, u dient wel te reserveren! Dat kunt u doen door even naar het parochiehuis te komen of te bellen, dit kan op dinsdag, woensdag of donderdag.

De tickets zijn ook te bestellen via deze website:

De directe url is https://eventix.shop/j686b9rc.

Uit het elfde 'woord ter bemoediging' van mgr. Gerard de Korte:


"De laatste weken hebben onze media veel bericht over racisme en discriminatie. Na de tragische dood van George Floyd door politiegeweld in de Verenigde Staten is er een golf van protest over heel de wereld gegaan. Ook in ons eigen bisdom kwamen op verschillende plekken demonstranten bijeen om te ageren tegen racisme en discriminatie binnen onze eigen samenleving.

En vanuit het christelijk geloof terecht. Er is sprake van marginalisatie en er zijn machtsverschillen, gekoppeld aan kleur en herkomst. Dat zou niet mogen want onze God is Schepper van alle mensen en Hij bemint ieder van ons."

---

Uit de Nieuwsbrief van de Beweging van Barmhartigheid:

"Black lives matter. Ieder wil erkend worden in wie hij is en worden wil. Dat is geen kwestie van barmhartigheid, maar een kwestie van het aanvaarden van ieders hart. Het is ook een kwestie van het kennen en aanvaarden van wie jezelf bent en waar je vandaan komt. Je bent niet alleen een ander voor een ander, maar ook voor jezelf.

Racisme is van ons allemaal. Ieders leven aanvaarden en waarderen is ook van ons allemaal. Het is tijd om niet weg te lopen van onszelf maar om naar elkaar toe te lopen en onszelf en elkaar beter te leren kennen. Er is nog een hele weg te gaan… altijd maar weer vooroordelen en oordelen onder ogen zien. Horen en zien wie er lijden en onrecht wordt aangedaan."


De ander
De ander is de ander
De ander is anders
Anders in mijn ogen
Ik ben ook de ander
Anders dan jij
Anders in jouw ogen
Jij die mij aanspreekt
Jij die mij aankijkt
Jij stelt mij een vraag
Wil je mij leren kennen
Wil je mij aanvaarden
Mag ik zijn wie ik ben
Jij bent een spiegel
Aanvaard ik mezelf
Ken ik mezelf
Ken ik de vreemde in mij
Zie ik 't vreemde in mij
Durf ik mezelf te zien
Wil ik anders kijken
Om jou beter te zien?


Gedicht van Marinus van den Berg

Geleidelijk gaat het Parochiehuis weer open. Zoals wij in de vorige brief al schreven: met de nodige voorzichtigheid.

Tussen 10.00 en 10.30 u is er koffie, maar helaas voor niet meer dan acht personen tegelijk. Voor bijeenkomsten van parochiële werkgroepen dient u vooraf te reserveren bij Astrid Kerstens, secretaresse van de parochie. De voorwaarden kunt u met haar bespreken.

U kunt ons telefonisch bereiken tijdens de openingsuren of door een mailtje te sturen of een bericht op het antwoordapparaat.

In dringende gevallen als ziekenzalving en overlijden kunt ook altijd het noodnummer bellen dat op het antwoordapparaat vermeld wordt.

Zoek op internet YouTube. Daar ziet u "zoeken". Op die plaats typt u "Onze Lieve Vrouwe Parochie Boxmeer". Vanzelf verschijnen dan de overwegingen van de laatste zondagen. U kunt ook een van de volgende links aanklikken.

Voor de overweging uit de viering van 28 juni:

De directe url is https://www.youtube.com/watch?v=7ogSGNSBeTY&t=2s

Voor de overweging uit de viering van 21 juni, feest van Sint Jan:

De directe url is https://www.youtube.com/watch?v=BMLhXSgSyFI&t=275s

Beste parochianen,

Een hartelijke groet vanuit het parochiehuis!

Geleidelijk gaat het Parochiehuis weer open. Zoals wij in de vorige brief al schreven: met de nodige voorzichtigheid.

Tussen 10.00 en 10.30 u is er koffie, maar helaas voor nog niet meer dan acht personen tegelijk. Als u corona-gerelateerde gezondheidsklachten hebt, verzoeken wij u niet in het Parochiehuis te komen. Dat geldt ook wanneer u in grote gezelschappen bent geweest waarin de veiligheidsvoorschriften niet of onvoldoende in acht werden genomen.

Op 21 juni om 10.30 uur zal in de St. Petrusbasiliek in Boxmeer een woord- en gebedsdienst worden gehouden. In de St. Jan de Doperkerk in Sambeek is er op deze zelfde dag, 21 juni, en op dezelfde tijd een eucharistieviering ter ere van het feest van Sint Jan de Doper. In beide vieringen is er plaats voor maximaal 30 bezoekers en zal er nog geen communie worden uitgereikt.

Op 28 juni vieren we in de Basiliek weer de eucharistie, ook dan is er plaats voor maximaal 30 bezoekers en reiken we nog geen communie uit.

Op 5 juli en de daarop volgende zondagen zijn er in de Basiliek weer 'gewoon' eucharistievieringen, maar nog wel met niet meer dan 100 bezoekers en vanaf die datum is er ook weer gelegenheid om ter communie te gaan.

Vanaf 15 juni zijn de vieringen door de week van de Karmelcommuniteit weer openbaar. We zullen dan vieren in de zijbeuk van de Basiliek.

Psalmviering – 8.00 u; stilteviering – 12.00 u; Eucharistieviering – 18.45 u. We gebruiken alleen de ingang onder de boog tussen kerk en klooster.

Het is verplicht je aan te melden. tel: 0485-562156 of e-mail: b.devreede@karmel.nl

Om samen op een veilige manier te kunnen vieren hebben de overheid en de bisschoppen een aantal protocollen uitgegeven waar we ons aan moeten en willen houden.

Eén van de maatregelen is dat men moet reserveren om de viering bij te wonen. Het uitgangspunt is om vanaf juli iedereen in ieder geval de mogelijkheid te bieden 1x in de week een viering bij te wonen. Om dit allemaal in goede banen te leiden is het mogelijk om via een ticketsysteem digitaal de kaarten te reserveren. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u op welke wijze u kunt reserveren voor de vieringen.

Voor alle vieringen geldt tot nader bericht dat er niet gezongen mag worden, dat u een plaats gewezen wordt en dat de communie uitgereikt wordt van achter een doorzichtig scherm van plexiglas. Bij de ingang van de kerk staat desinfecterende handgel.
Voorlopig zullen er nog geen kinderen gedoopt kunnen worden.

Vanwege dezelfde richtlijnen van de bisschoppen en de overheid zullen de grote plechtigheden rond de Boxmeerse Vaart op aanstaande zondag 14 juni niet door kunnen gaan.

De Vaart zal dus niet door de straten van Boxmeer trekken en er zal geen groots opgezette eucharistieviering plaatsvinden. Wij vinden dat erg jammer, maar het is niet anders. Toch zullen we proberen de traditie van de Vaart die jong en oud samenbrengt, op een bescheiden wijze levend te houden.

De Vaartmis zal dit jaar via de tv-zender van de Omroep Land van Cuijk uitgezonden worden om 11.00 uur. De Martinus-parochie van Cuijk heeft ons dit uur spontaan ter beschikking gesteld. De Vaartmis zal een dag tevoren in besloten kring opgenomen worden. In de mis zullen enkele leden van het Boxmeers Vocaal Ensemble het Vaartlied zingen, er zal een Ave Maria gezongen worden, en de Boxmeerse Harmonie zal de mis met het 'U zij de glorie' besluiten.

Aan het eind van de tv-uitzending zullen beelden toegevoegd worden van de Vaart van de vorige jaren. De liturgische gezangen zullen gezongen worden door Dominique Voesten. Ad Voesten, onze dirigent/organist zal de muzikale begeleiding verzorgen, waarschijnlijk op het grote orgel.

De mis wordt dus uitgezonden op het tv-kanaal van Omroep Land van Cuijk op zondag 14 juni om 11.00 uur.

In de afgelopen weken hebben we afscheid moeten nemen van mevrouw Toos Linders – Van Ass, zij woonde op 't Zand 17. Zij overleed na een lange ernstige ziekte op 2 juni.

De uitvaartdienst – in kleine kring – heeft plaats gehad in de Sint Petrusbasiliek op 6 juni.

Op 10 juni is eveneens na een lang ziekbed overleden mevrouw Debora Janssen. Zij woonde in de Van den Berghstraat 23. Debora is lang de bezielde dirigente geweest van de koren in de Sint Jan de Doperkerk. De uitvaartdienst – in kleine kring – zal gehouden worden gehouden op woensdag 17 juni om 10.30 uur in de Sint Jan de Doperkerk in Sambeek.

Wij wensen beide families veel sterkte en bidden dat Toos en Debora nu leven mogen in de liefde en de vrede van God.

Nogmaals een hartelijke groet,

Susan van Driel, Astrid Kerstens en Ben Wolbers

De gewelddadige dood van George Floyd is meer dan een 'incident in Amerika' zoals een Amsterdams gemeenteraadslid het noemde.

Deze dood heeft een golf van emoties opgeroepen waarin we zowel de beste kanten als de slechtste kanten van mensen zien. Waardige en vreedzame demonstraties tegen racisme en ook rellen, plunderingen en uitdaging tot geweld.

Deze golf van emotie heeft ook Europa en Nederland geraakt. Op vele manieren getuigen mensen van hun afkeer van racisme en hun meeleven met de familie van George Floyd. Veel donkere mensen in Nederland laten ook horen wat hen overkomen is en wat zij dagelijks mee maken.

Wat deze dood plotseling aan het licht brengt is dat het virus van racisme levendig is in vele vormen: openlijk, verborgen, in manieren van naar elkaar kijken, in vanzelfsprekendheden.

Evenals Covid-19 is racisme een sluipend virus in de samenleving, ook in Nederland. Heel veel racisme is verborgen. Heel veel racistische uitingen zijn onbedoeld, maar als je er gevoelig voor bent, dan doet het toch pijn.


Op Facebook circuleert een viraal filmpje van een karmelietes in Ohio die een ladder beklimt en met de spuitbus boodschappen aanbrengt tegen racisme.

De karmelietessen van Dochters van Sint-Elias in Cincinnati, Ohio, vonden dat ook zij hun stem moesten laten horen i.v.m. de dood van vredesactivist George Floyd door politiegeweld in Minneapolis.

Bekijk video op Facebook

Een van hen brengt een niet mis te verstane boodschap aan met een spuitbus op karton voor de ramen van het klooster. Aan de overkant van de straat werd die opvallende daad - je ziet niet elke dag iemand in habijt een ladder beklimmen en de spuitbus hanteren - gefilmd en prompt op Facebook gepost met de tekst: Zo ver is het gekomen, dat zusters woorden van wijsheid gaan schilderen.

De zuster had geschreven: 'God is liefde. De wereld zal veranderen als onze harten veranderen.'

De zusters deelden deze post vervolgens op hun eigen Facebookpagina en voegden eraan toe: Laat ons bidden voor eenheid, rechtvaardigheid en genade, voor vrede, wederzijds respect, eerbied voor het leven. Dat we niet vergeten dat je buur je broeder is en dat we allen elkaar toebehoren. Geweld brengt meer geweld en verdeeldheid voort. Liefde verandert het hart en verandert de wereld. Laat ons de wereld veranderen, hart per hart, te beginnen met ons eigen hart. Niemand is een eiland. We zijn de hoeder van onze broeder.

Bij dit gebed kan onze Karmelparochie van harte aansluiten.

Bidden wij daarom met deze zusters mee.

In de 5de nieuwsbrief stond een oproep of mensen bereid waren om het parochiemagazine over wegen rond te brengen. Dit o.a. ter vervanging van de routes die de leerlingen van het Pro College normaal lopen. Dit oproepje bracht maar liefst 25 reacties op van parochianen die hun hulp aanboden. Een geweldig resultaat! Dankjewel daarvoor.

De tickets zijn te bestellen vanaf dinsdags voor het weekend waarin de viering plaatsvindt.

A. Via internet

 1. Ga naar de volgende webpagina: https://eventix.shop/j686b9rc
 2. U komt dan op de pagina waarop de vieringen in onze kerk staan vermeld. U kunt met het + en – teken het aantal kaartjes aangeven bij de desbetreffende viering waar u naartoe wilt. (U kunt maximaal 2 kaartjes per keer reserveren!) Klik vervolgens op: volgende. Wilt u meer dan 2 kaarten reserveren voor dezelfde viering, bijvoorbeeld voor het hele gezin, dan is het mogelijk meerdere boekingen te plaatsen.
  tickets bestellen stap 1
 3. Vervolgens kunt u kiezen of u uw gegeven via Facebook of handmatig in wilt geven.
  tickets bestellen stap 2
 4. Bij de persoonsgegevens wordt u allereerst gevraagd naar de naam, het e-mailadres en telefoonnummer (10 cijfers) van de ontvanger.
  tickets bestellen stap 3
  Klik vervolgens op Ticket 1. Daar kunt u de naam en telefoonnummer van degene die de kerk bezoekt invullen en de gezondheidsvraag beantwoorden. Ditzelfde doet u eventueel ook voor Ticket 2.
  Als u alle gegevens heeft ingevuld kunt u op volgende klikken.

  tickets bestellen stap 4
 5. Bij het betaaloverzicht ziet u dan dat de kaartjes niets kosten en kunt u de voorwaarden van het programma accepteren en op plaats order klikken.

  tickets bestellen stap 5
 6. Op de volgende pagina kunt u desgewenst de kaartjes downloaden, maar ze komen ook in de opgegeven mailbox. De reservering is hiermee afgerond.

  tickets bestellen stap 6
 7. Print de tickets uit en breng deze mee als u naar de kerk komt, of zorg dat het ticket digitaal op uw telefoon staat.

B. per telefoon of via een bezoek aan Het Parochiehuis


U kunt ook telefonisch of persoonlijk tickets bestellen bij het Parochiehuis op dinsdag en donderdag van 10.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 0485-573277. Tijdens deze uren kunt u dan de tickets ophalen in het Parochiehuis of we leggen de tickets achter in de kerk voor u klaar.

Mocht u hier vragen over hebben of heeft u hulp nodig bij het reserveren, neem dan op dinsdag of donderdag contact op met het Parochiehuis. Op andere dagen kunnen wij helaas niet in tickets of hulp voorzien.

De gegevens van de tickets zullen 1 maand bewaard worden om, indien er ondanks de maatregelen een melding zou komen dat iemand besmet is, andere bezoekers van deze viering te kunnen berichten.

Natuurlijk hopen wij u binnenkort weer, in de kerk, te ontmoeten. Maar heeft u coronagerelateerde klachten of bent u in contact geweest met iemand met corona, blijf dan vooral thuis!


Met hartelijke groet,
Astrid Kerstens

1) Protocol gelovigen

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

> Download protocol gelovigen


2) Protocol bedienaren

Dit protocol is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in de eredienst. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

> Download protocol bedienaren


3) Protocol kerkgebouwen

Dit protocol is bedoeld voor iedereen die een rol heeft bij het inrichten en schoonhouden van kerkgebouwen, kapellen en andere ruimten zodat deze zo veilig mogelijk kunnen worden gebruikt.

> Download protocol kerkgebouwen


4) Factsheet voor gelovigen, bedienaren en kerkgebouwen

Samenvattting voor alle parochies en religieuze gemeenschappen.

> Download factsheet

Beste parochianen,

Een hartelijke groet vanuit het parochiehuis dat helaas nog steeds gesloten is.
Zoals de zaken er nu voor staan zullen we het Parochiehuis vanaf 1 juni beperkt openstellen.

Dat doen we met de nodige voorzichtigheid. We blijven rekening houden met de richtlijnen van het RIVM. Van 10.00 tot 10.30 uur is er koffie voor acht personen. We vragen de bezoekers de 1.50 m-regel in acht te nemen. Bij de ingang van het parochiehuis staat desinfecterende handgel en op de toiletten kunt u gebruik maken van papieren handdoekjes.

Het is helaas niet mogelijk grote vergaderingen of koorrepetities te houden. Voor werkgroepen binnen de parochie (max. 8 deelnemers) dient u vooraf te reserveren bij het Parochiehuis.

In de parochie zijn protocollen ontvangen met de voorschriften voor kerkdiensten in juni en na 1 juli. Hiermee is een commissie aan het werk gegaan want er komt veel organisatie bij kijken.

Op 1 juni zijn er nog geen vieringen in onze kerken. In het weekend van 21 juni zal waarschijnlijk de eerste viering met parochianen plaatsvinden. Wij zullen u van te voren laten weten hoe alles rond de voorschriften wordt georganiseerd.

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.
Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Op het pleintje bij de zijingang van de Hema kwam ik haar tegen. Ze groette me - op anderhalve meter afstand! - met veel enthousiasme. "Hoe gaat het met de paters en zusters in het klooster?", vroeg ze me direct. Ik kon gelukkig vertellen dat het met alle broeders en zusters nog altijd heel goed gaat.

Ook met haar was alles goed, zei ze me. "Ja er is natuurlijk veel weggevallen. Ik ben lid van het koor en ik doe nog vrijwilligerswerk. Dat is er nu niet. Ik ga wel iedere dag wandelen, een half uur. Dat heeft de dokter gezegd en dat doe ik ook." Ondanks de rollator die ze bij zich had, zag ze er sterk uit.

Toen veranderde ze plotseling van onderwerp: "De laatste tijd denk ik weleens, de kerk moet nu toch veel geld tekort komen". Ja, dat kon ik alleen maar beamen. Al die collectes die er niet zijn... "Ik zou best wel wat willen bijdragen", zei ze, en ze keek me vragend aan. Ik verzekerde haar dat daar t.z.t. zeker gelegenheid voor komt. We namen toen weer afscheid van elkaar.

Haar woorden bleven me die dag echter bezighouden. Dat iemand in deze tijd helemaal uit zichzelf aan de financiële problemen van de parochiegemeenschap denkt, vind ik toch heel bijzonder.

Toen ik Ben Wolbers zag vertelde ik hem over mijn ontmoeting. "Ik heb ook zoiets meegemaakt", zei hij, "een paar dagen geleden vond ik in de brievenbus van het klooster een envelop met € 100,- erin. Er zat een briefje bij met alleen maar erop geschreven: 'Collecte van de afgelopen maanden'." Ik kon zien dat hij onder de indruk was.

Waar waren we eigenlijk door geraakt? Niet door het geld. Natuurlijk is dat zeer welkom. Maar de woorden van die mevrouw op straat en die gulle gift maakten ons nog veel meer duidelijk. Het liet ons zien, dat mensen ook in deze tijd waarin we lichamelijk van elkaar zijn gescheiden, zich met de gemeenschap verbonden voelen. Ze blijven meedenken en meeleven en dat is gewoon héél mooi.

Huub Welzen 17 mei:

Susan van Driel 21 mei:


Ben Wolbers 31 mei:

Het bestuur van het Lourdesfonds Boxmeer heeft van de VNB te horen gekregen dat de geplande vliegreizen van september en oktober i.v.m. het coronavirus NIET doorgaan.

Dat betekent dat we dit jaar met de Lourdesgroep Boxmeer helaas niet naar Lourdes gaan.
Tevens zal de reeds eerder uitgestelde deur aan deur collecte dit jaar niet plaatsvinden.
Voor volgend jaar staat de treinreis naar Lourdes gepland voor de eerste week van mei.

Omtrent informatie over deze reis kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden:
Letty Jansen: tel. 573181, Ruud Lemmens: tel. 575891 of Kees Thijssen: tel. 573162.

De kransenwijding en alle andere activiteiten in het Sint-Jansweekend kunnen dit jaar niet doorgaan. Reden: het uitbreken van de coronacrisis en de door de overheid ingestelde beperkende maatregelen om deze te bestrijden. Zo zijn samenkomsten van grotere aantallen mensen verboden.
Het Sint-Jansweekend is jaarlijks bij uitstek dé gelegenheid om elkaar op ongedwongen, informele wijze te kunnen ontmoeten. Dat is nu als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk.
Vandaar dat de organiserende stichting 500 jaar Sambeekse toren heeft moeten besluiten om alle activiteiten in het weekend van 20 en 21 juni af te gelasten. De gezondheid van eenieder staat immers voorop.Voor veel Sambekenaren hoort het maken van een Sint-Janskrans en die ophangen naast de voordeur tot een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. En die moet eigenlijk niet onderbroken worden.
Vandaar dat Sambekenaren wordt gevraagd om dit jaar tóch een Sint-Janskrans te maken.
Op dinsdagavond 23 juni (daags voor het feest van Sint-Jan) luiden om 19.00 uur de kerkklokken. Op dat tijdstip wordt aan de toren en aan de kerk een Sint-Janskrans gehangen. Sambekenaren wordt verzocht om op hetzelfde moment hun krans naast de voordeur te hangen en de Sambeekse vlag uit te steken. Zo is het - ondanks de nare omstandigheden - toch nog een beetje Sint-Jan.

Hartelijke groet vanuit het parochiehuis.

Het is alweer de vijfde Nieuwsbrief die we verzenden in deze tijd van corona. Het is iets waarvan wij denken dat we dit, ook als alles weer enigszins normaal is geworden, kunnen voortzetten. Misschien met een wat mindere frequentie, maar toch…

Er zijn nogal wat mensen die ons laten weten dat zij de berichten en de video's op het YouTubekanaal van de parochie waarderen.

Met de volgende link kunt u de overweging van 10 mei terug kijken:

Overweging

Zoals meestal openen wij graag met een gebed, deze keer van paus Franciscus.
Liefdevolle God,
Schepper van hemel en aarde en van alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,
ons gemeenschappelijk huis.
U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis
niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen
achtergelaten en vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn
op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen
dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken en in beweging komen
door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer.
Amen

Eind mei/begin juni verschijnt de nieuwe editie van over wegen. In de brief die de bezorgers van over
wegen hebben gekregen staat dat zij "hun route" kunnen komen afhalen op woensdagochtend 3 juni.
Gezien de maatregelen rondom de coronacrisis willen we hiervan afwijken.


De organisatie rondom de verspreiding van de zomereditie wordt als volgt vormgegeven:

 • Dinsdag 26 mei worden de 6.500 exemplaren bezorgd in Het Parochiehuis. Dinsdagavond
  worden deze geteld en worden de routes klaargelegd. Deze pakketjes worden op diverse tafels in de hal van Het Parochiehuis uitgestald.
 • Vanaf woensdag 27 mei t/m woensdag 3 juni, met uitzondering van Tweede Pinksterdag,
  kunnen de bezorgers hun route tussen 9.00 – 12.00 uur komen afhalen. Door deze grote
  spreiding garanderen we dat we de door het RIVM geformuleerde richtlijnen in acht kunnen
  nemen.
 • Zoals oorspronkelijk gepland hopen we dat de routes uiterlijk in het weekend van 5/6 juni
  bezorgd kunnen zijn.

We realiseren ons dat er bezorgers zijn voor wie het helaas momenteel niet mogelijk of wenselijk is de
route te lopen. Daar hebben we alle begrip voor. Om tijdig hiervoor vervanging te regelen vragen we u
dit door te geven aan de coördinator bezorging over wegen, Monique Strik. Dat kan per mail naar
strikbrakels@trinedmail.nl.

Aangezien naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval de routes die de leerlingen van het Pro College rondbrengen vervangen moeten worden, hebben we diverse vervangers nodig.
We vragen daarom of er parochianen zijn die eventueel ter vervanging een keer een route zouden willen
lopen.

Ter informatie, het lopen van een gemiddeld grote route kost ongeveer een uur. Daarnaast
vragen we welke bezorgers van over wegen bereid zijn dit keer een route meer te lopen. Ook daarvoor
geldt, graag per mail doorgeven aan Monique Strik strikbrakels@trinedmail.nl.

We hebben er alle vertrouwen in dat we hier in gezamenlijkheid uit komen. Alvast bedankt voor iedereen die hieraan op welke manier dan ook bijdraagt!
Rest ons u allen veel sterkte in deze tijd toe te wensen. Blijf vooral gezond!

Aan de oproep in de vorige nieuwsbrieven om te doneren voor de voedselbank is door veel mensen
ruimhartig gehoor gegeven. Iedere dag zijn er wel boodschappen te vinden in de mand in de hal van het
klooster aan de Steenstraat 39.

Vooral op zaterdag wordt er veel gebracht. Het is heel duidelijk dat door de gulle gevers rekening wordt gehouden met de houdbaarheid van de producten.

Pasta en conserven, zoals blikken soep zijn heel populair. In de afgelopen week waren het vooral de blikken knakworsten– waren ze in de aanbieding? – die uit de mand gehaald konden worden. De voedselbank is er heel dankbaar voor, veel mensen worden ermee geholpen. Dank u wel!

Wij hebben afscheid moeten nemen van mevrouw Nelly Van Kempen – van Bree, zij woonde in de Veerstraat nr.12.

De afscheidsviering – in kleine kring – zal plaats hebben in de Sint Petrusbasiliek op donderdag 14 mei, om 10.30 uur. Zij zal worden begraven op de R.K. begraafplaats in Vortum Mullem.

Wij wensen de familie van harte veel sterkte met dit afscheid; en laten wij bidden dat mevrouw Van Kempen nu leven mag in de liefde en de vrede van God.

Door de week: 8.00 uur: ochtendgebed - 12.00 uur: stilteviering - 18.45 uur: eucharistieviering.


Zondag 17 mei zal in de viering van de karmelgemeenschap pater Huub Welzen voorgaan. Hij zal ook de overweging verzorgen die op het videokanaal van de parochie zal worden geplaatst.

Zoals gebruikelijk zijn de hal van de basiliek en de Heilig Bloedskapel dagelijks geopend om er te
bidden en een kaarsje op te steken.

Sinds onheuglijke tijden
staat de hoop geschreven
dat ooit grote woorden als
'verzoening – leed geleden –
mensenrecht – schoon water – vrede'
tot een nieuwe wereld worden
eindelijk de echte.
In naam van hen
die vóór ons waren
en omwille van wie na ons komen
blijf die grote woorden dromen –
laat de hoop niet varen.


(Hans Lodeizen, dichter, gevonden in KRO-magazine nr.18)

Hoop

 

Beste parochianen van de Onze Lieve Vrouweparochie
in Vortum-Mullem, Sambeek en Boxmeer,


Weer een hartelijke groet van pastor Ben Wolbers, zuster Susan van Driel en secretaresse Astrid Kerstens. Wij zijn ook in deze tijd van lockdown op werkdagen in de ochtenduren in het parochiehuis aanwezig en u kunt dan altijd telefonisch 0485-573277 contact met ons opnemen. U kunt natuurlijk ook via de e-mail contact opnemen via secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl.


Op YouTube staat weer een nieuwe video-opname. Dit keer is het een overweging van zuster Susan van Driel.

Overweging

Als u liever de overweging leest, dan kunt u die vinden onder Overwegingen.

Hier zijn ook meer preken en andere teksten ter inspiratie te vinden.

Ook deze nieuwsbrief wordt daar geplaatst.

God, liefdevolle Vader, blijf bij ons als het moeilijk wordt, als twijfel ons onzeker maakt en gevoelens van onmacht ons verlammen. Breng ons dan Jezus in herinnering, uw Zoon, die nooit mensen in de steek liet, maar probeerde hen een hart onder de riem te steken. Blijf ons nabij met uw warme liefde. Amen

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat de voedselbanken open blijven. Er zijn door de coronacrisis zelfs meer mensen dan gewoonlijk die een beroep op de voedselbank moeten doen.

Veel mensen hebben hierop gereageerd door houdbare producten in de mand te doen die in de hal van het karmelklooster staat (Steenstraat 39). Hiervoor onze hartelijke dank. De voedselbank Land van Cuijk is hier heel blij mee.

Het beëindigen van 'klokken van hoop' betekent dat afgelopen woensdag 29 april de laatste ''woensdagavond-luiding'' plaats vond. Op maandag 4 mei, dodenherdenking, zullen de klokken van 19.45 tot 20.00 uur luiden. Op bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei zullen de klokken van 12.00 tot 12.15 uur luiden. Daarmee markeren we de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten we horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!

Gelukkig zijn alle broeders en zusters van de karmel van Boxmeer nog altijd in goede gezondheid. Ook met pater Jan Brouns en pater Tjalling van Balen gaat het steeds beter.

Wij hebben in de afgelopen week echter wel afscheid moeten nemen van onze medebroeder
Theo Lamers. Hij is ook slachtoffer geworden van het coronavirus. Hij woonde lange tijd in Oss.

Vrijdag 1 mei zal de afscheidsviering in kleine kring worden gehouden in de Sint Petrusbasiliek.
Daarna zal hij worden begraven op de begraafplaats van de Karmel aan het Kerkpad in Boxmeer.

Wij hebben afscheid moeten nemen van de heer Wim van Leeuwen, hij woonde in woonzorgcentrum Sint Anna, Veerstraat 49. De afscheidsviering – in kleine kring – heeft plaats gehad in de Sint Petrusbasiliek op dinsdag 28 april. Hij is begraven op de R.K. begraafplaats aan de Begijnestraat in Boxmeer.


Op donderdag 30 april is in woonzorgcentrum Sint Anna de heer John Waarma overleden. Wij nemen afscheid van hem op woensdag 6 mei in de Sint Petrusbasiliek.


Wij wensen de families van harte veel sterkte met dit afscheid; en laten wij bidden dat de heer
van Leeuwen en de heer Waarma nu leven mogen in de liefde en de vrede van Onze Lieve Heer.

In de tweede nieuwsbrief werd informatie gegeven om een telefooncirkel vanuit de parochie op te zetten.

Wilt u deelnemen aan de telefooncirkel, stuur dan een mail met uw naam en telefoonnummer naar secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl. Mariet Rutten is de vrijwilliger die een telefooncirkel opstart. Zij zal als eerste elke deelnemer persoonlijk opbellen om details nader uit te leggen en vragen te beantwoorden.

8.00 uur: ochtendgebed - 12.00 uur: stilteviering - 18.45 uur: eucharistieviering

Zoals gebruikelijk zijn de hal van de basiliek en de Heilig Bloedkapel dagelijks geopend om er te bidden en een kaarsje op te steken.

Zondag 3 mei zal in de viering van de Karmelgemeenschap de uit Flores afkomstige pater
Simon Taa voorgaan. Hij zal ook de overweging verzorgen die op het videokanaal van de
parochie is geplaatst.

Overweging

Wilt u een bijdrage doen voor het Vastenactie project, dan kunt u dit overmaken op rekeningnummer NL82RABO 0145741079 ten name van Onze Lieve Vrouwe Parochie o.v.v. 'Vastenactie 2020'.

Ineens ben ik in tranen.
Voel ik me alleen en maakt de uitzichtloosheid
me gek.
Grijpt de angst me naar de keel.
Op andere momenten ben ik positief.
Zie ik wat het ons brengt.
Hoe we dit op de een of andere manier nodig
hadden.
De wereld die steeds harder draaide.
Het milieu dat harder schreeuwde om aandacht.
Mensen die schreeuwden om rust.
En nu lijkt het alsof de natuur aan de rem heeft
getrokken.
Aan de noodrem. Alles komt tot stilstand.
Behalve in de zorg. Daar is de druk enorm.
De mensen die we jarenlang onderwaardeerden,
een hongerloontje betaalden, zijn nu onze
helden. We klappen voor ze.
Nu wordt zichtbaar wat er echt toe doet.
Gezondheid, saamhorigheid, liefde en
verbinding.
De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.
We leren nu hoe kwetsbaar we zijn.
Dat niets zeker is in het leven.
En hoe dom we zijn geweest.
Om geld, status en schoonheid tot het hoogste
goed te verheffen.
Honderd km/uur rijden voor het milieu??
Velen zouden zich er niet aan gehouden hebben.
Nu is er bijna niemand meer op de weg.
Verre vakanties waren de normaalste zaak van
de wereld.
Sterker nog, het was een trend waar iedereen
graag aan meedeed. Hoe verder, hoe beter.
En nu vliegt er bijna niemand meer.
Kinderen brachten we massaal naar
kinderdagverblijven en BSO's.
Onze carrières waren belangrijk.
Gaven ons aanzien.
Thuisblijf moeders moesten zich verdedigen.
Het woord alleen al.....
Nu we verplicht thuis zitten en onze kinderen
ook, weten we de spelletjes weer te vinden.
De verf de klei.
Worden we zelf weer een beetje kind.
Onze ouderen, waar we nauwelijks naar
omkeken.
Worden nu beschermd met man en macht.
We bieden onze hulp aan.
Doen boodschappen voor ze en zingen ze toe
zodat ze zich niet vergeten voelen.
We bellen en Skypen omdat we ze niet kunnen
bezoeken.
En nu we de kapper, de schoonheidssalons en de
rimpeldokter niet meer kunnen bezoeken, wat
zal er overblijven van onze schoonheidsidealen?
Onze drang om jong te blijven terwijl we nu
niets liever willen dan oud worden.
De natuur kan eindelijk ademhalen. De natuur
waar wij deel van uitmaken maar waarvan wij
zo vervreemd zijn geraakt.
Wat zijn we nietig als de natuur van zich laat
horen.
Tsunami's, orkanen, bosbranden, epidemieën.
Dan laten we alles vallen en hebben alleen
elkaar nog.
Naakt en kwetsbaar.
Ik haal ook eens diep adem en droog mijn
tranen.
Het komt goed.

Beste parochianen van de Onze Lieve Vrouweparochie in Vortum-Mullem, Sambeek en Boxmeer,


Een hartelijke groet voor u allen vanuit het Parochiehuis. Zr. Susan en ik proberen u langs deze weg zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er zoal te doen is in onze parochie. Eigenlijk zouden we niets liever willen dan dat alles weer normaal zou zijn, maar dat is voorlopig alleen maar een 'schone wens'. We moeten proberen elkaar zo goed mogelijk voort te helpen en te ondersteunen.

Via deze link komt u op het youtube kanaal van de parochie. Hier worden o.a. filmpjes geplaatst met overwegingen. De moeite waard om een keer te bekijken.

Evenals de vorige keer beginnen we met een gebed.


Pastor Ben Wolbers, o.carm.

Goede God,
U die ons nabij wilt zijn,
wij komen tot U,
nu wij in onze ontmoetingen afstand moeten houden van elkaar.
Versterk ons in het besef dat U ons met elkaar verbindt
als zusters en broeders met één Vader.
Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn.
Wij bidden U voor iedereen die getroffen is door het corona-virus.
Wij bidden U ook voor allen die in de zorg werken:
bescherm hen, leid hen, sta hen bij.
Geef dat wij Uw aanwezigheid mogen ervaren
en dat we mogen beseffen dat U ons nabij wilt zijn
in alle omstandigheden van ons leven. Amen

Ondanks de coronacrisis blijven de voedselbanken open en zij hebben producten nodig. We zamelen lang houdbare producten in. Wilt u iets geven? In het halletje van het klooster, Steenstraat 39, staat een mand waar u de gaven in kunt doen. U hoeft hiervoor niet aan te bellen. Wij zorgen dat het bij de voedselbank komt.

Alvast hartelijk dank!

Opnieuw hebben we afscheid moeten nemen van een medeparochiane: mevrouw Anna Maria Geurts-Vink; zij woonde in Woonzorgcentrum Sint Anna, Veerstraat 49.

De afscheidsviering – in kleine kring – heeft plaats in de Sint Petrusbasiliek op donderdag 23 april om 10.30 uur, waarna zij begraven zal worden op de Algemene Begraafplaats in Sambeek.

Wij wensen de familie van harte veel sterkte met dit afscheid; en laten wij bidden dat mevr. Geurts nu leven mag in de liefde en de vrede van Onze Lieve Heer.

In deze dagen van het coronavirus dat onze hele samenleving ontwricht en ontregelt, heerst er over veel zaken onzekerheid en angst. Die moeten we niet wegpoetsen.

Tegelijkertijd moeten we niet gemakkelijke oplossingen zoeken alsof God ons zou straffen of ons zou willen testen. Maar als we zo'n God afwijzen, wie is God dan wel.

Dan komen er twijfels op aan God. Is Hij er wel? Waarom helpt Hij ons niet? Waarom laat Hij dat toe? God lost niet onze problemen op. God geeft ons wel de kracht om oplossingen te zoeken en te vinden. God staat aan de kant van de zieken om hen te
troosten, hij inspireert en bemoedigt de hulpverleners, hij vangt onze doden op om hen over de grens heen het nieuwe leven binnen te voeren.

In Jezus – onze Heer en God - lijdt Hij mee met alle bedroefden mee en geeft hen uitzicht op een toekomst waarin wij het beter en anders kunnen gaan doen.

(Tom Buitendijk O.Carm. – pastoor van de Titus Brandsmaparochie in Oss)

Elk jaar wordt er in vastentijd tijdens de vieringen
aandacht gevraagd voor een project van de vastenactie.
Dit jaar is dit helaas niet mogelijk.

In de laatste over wegen stond al wel een artikel over welk project wij dit jaar willen steunen. Het gaat om een project op het Indonesische eiland Flores. De sinds medio 2019 in Boxmeer wonende karmeliet Simon Taa is geboren op Flores en hij zou tijdens een van de vieringen in de vastentijd iets vertellen over de moeilijkheid om in de bergen te zorgen voor goed drinkwater.

Wilt u een bijdrage doen voor dit project, dan kunt u dit overmaken op rekeningnummer NL82RABO 0145741079 o.v.v. Vastenactie 2020.

Voor meer info kunt u kijken op de website van de Vastenactie:

In onze kloostergemeenschap in Boxmeer zijn gelukkig geen zieken.

In de vorige nieuwsbrief stond dat Pater Tjalling van Balen in het ziekenhuis had gelegen. Gelukkig herstelt hij goed. Ook pater Jan Brouns, onze prior provinciaal, is aan de beterende hand.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van 2 zusters Karmelietessen die in St. Anna woonden; zuster Mariet Bloeme en zuster Gerarda Jongen zijn overleden aan
het coronavirus.

Tot zover de gevolgen van corona voor de Karmel.

in toenemende mate werken met digitale verzending. Een voorbeeld daarvan is de nieuwsbrief die wij versturen. Daarvoor hebben wij wel uw e-mailadres
nodig. Als wij uw e-mailadres nog niet hebben of uw e-mailadres gaat veranderen, bijvoorbeeld in verband met de aanleg van de glasvezelkabel, dan verzoeken wij u dat tijdig door te geven door een e-mail met uw (nieuwe) e-mailadres te sturen naar:
contact@onzelievevrouweparochie.nl.

Ons Parochiehuis is in ieder geval tot 20 mei gesloten. Wel is er van maandag t/m vrijdag altijd iemand aanwezig van 9.00 tot 12.00 uur. U zult begrijpen dat u voor een boodschap, in verband met het risico van besmetting, in de hal zult worden ontvangen.

U kunt ons echter vaak nog het snelste bereiken door tijdens de openingsuren te bellen naar het Parochiehuis (0485 - 57 32 77).

Of door een mailtje te sturen naar
secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl.

Ook kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Voor dringende gevallen als ziekenzalving of bericht van overlijden kunt u altijd het noodnummer bellen dat vermeld wordt op het antwoordapparaat.

In de basiliek vinden momenteel helaas geen vieringen plaats. Alle vieringen worden momenteel gehouden in de beslotenheid van de kloostergemeenschap van de Karmel.

Zoals we in de vorige Nieuwsbrief al hebben gemeld, maken we sinds kort gebruik van YouTube. Wij willen daar regelmatig een video plaatsen van een overweging. U kunt ons kanaal op YouTube vinden door op Google YouTube aan te klikken en dan zoeken naar
Onze Lieve Vrouwe Parochie Boxmeer. Daar vindt u de overweging die pater Huub Welzen afgelopen zondag heeft gehouden over Johannes 20,19-31 (een van de
verhalen over de verschijningen van Jezus, ook wel bekend als het verhaal van 'de ongelovige Thomas').

U kunt zijn preek op YouTube zien en beluisteren:


Houd het kanaal in de gaten, in deze tijd van corona plaatsen wij geregeld een nieuwe video-opname.


Zondag 26 april: viering van Derde zondag van Pasen; lezingen: Handelingen 2,14.22-32
en Lucas 24,13-35; overweging door zr. Susan van Driel.

De overweging wordt op de website geplaatst en zal ook te zien zijn via ons kanaal op YouTube.

Tijden van de dagelijkse vieringen in onze Karmelgemeenschap:
8.00 uur: ochtendgebed - 12.00 uur: stilteviering - 18.45 uur: eucharistieviering.

Zoals gebruikelijk zijn de hal van de basiliek en de Heilig Bloedskapel dagelijks geopend om er te bidden en een kaarsje op te steken.

Beste parochianen van de Onze Lieve Vrouwe parochie
in Vortum-­Mullem, Sambeek en Boxmeer,

Een hartelijke groet vanuit het Parochiehuis van Susan van Driel, Astrid Kerstens en ondergetekende.

Dit is de tweede nieuwsbrief. Op deze manier willen wij proberen in deze tijd van 'anderhalve
meter afstand' en 'niet bij elkaar komen in grotere groepen' het contact met u te onderhouden.
Van meerderen van u hebben wij als reactie op onze eerste brief vernomen dat u dit zeer op
prijs stelt.

Omdat deze nieuwsbrief een brief is die u wil ondersteunen in deze lastige dagen, beginnen wij
graag met een gebed. Wij kregen het toegestuurd. Het is geschreven door Eleonora Hof.

God van nabijheid,
We komen tot U, nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen.
Afstand houden zit niet in onze aard. We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons.
Help ons dan en troost ons.

Geef ons verbondenheid: dat U ons aan elkaar bindt
als broeders en zusters met één Vader.
Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn om op te bellen wie eenzaam is, om tijd te maken om elkaar te bemoedigen.

We vragen U om rust in ons hart als we bang zijn.
We vragen U om wijsheid om de juiste beslissingen te nemen.

We vragen dat in het bijzonder voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt.
Voor onze politici: dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen springen en doen wat goed is voor het belang van iedereen.

We bidden ook voor de artsen, de verpleegkundigen en iedereen die in de zorg werkt:
bescherm hen, leid hen, sta hen bij.
We bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus, voor hun naasten en voor
iedereen die om hen geeft.
We bidden U ook voor onszelf.
Help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken.
Help ons om de berg van afzondering waar we nu op verkeren tot een berg te maken waarop
we Uw aanwezigheid mogen ervaren.
Dat we mogen beseffen dat U heel dicht bij ons bent, dat Uw aanwezigheid ons doet oplichten.
Amen.


(Bij Matteüs 17,1-­15 De verheerlijking op de berg)

Sinds kort maken wij ook gebruik van YouTube. Onze eerste video van de palmwijding in het
Karmelklooster hebben wij geplaatst. U vindt deze video via deze link:


In de komende tijd zullen wij meer video's plaatsen.

Als u een Google­account hebt kunt zich via
de rode knop onder de video abonneren.

Heeft u géén Google-account, dan kunt in YouTube
zoeken op Onze Lieve Vrouweparochie Boxmeer.


Ons Parochiehuis aan de Sasse van Ysseltstraat is momenteel in verband de coronacrisis gesloten.

Wel is er elke ochtend van 9.00 tot 12.00 uur iemand aanwezig. U kunt ons vaak het snelste bereiken door tijdens de openingsuren te bellen naar het Parochiehuis of door een mailtje te sturen naar secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl.

U kunt natuurlijk ook een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Voor dringende gevallen als ziekenzalving en overlijden kunt u ook altijd het noodnummer bellen dat op het antwoordapparaat vermeld wordt.

Alle vieringen vinden op dit moment plaats in de beslotenheid van de klooster­gemeenschap
van de Karmel. In overeenstemming met de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen gaan we tijdens onze dagelijkse eucharistievieringen niet ter communie.

Wij vieren onze verbondenheid met Christus, met God, met elkaar en met u. Door deze 'geestelijke communie'
hopen wij solidair te zijn met u allen, met alle gelovigen in Boxmeer, Sambeek en Vortum- Mullem.

Wij nodigen u van harte uit om op tijden waarop de vieringen in onze communiteit plaatsvinden thuis in gebed met ons verbonden te zijn.

Tijden van de dagelijkse vieringen in onze Karmelgemeenschap:
8.00 uur: ochtendgebed
12.00 uur: stilteviering
18.45 uur: eucharistieviering

Zondag 5 april: viering van Palmzondag met palmwijding;; de gewijde palmtakjes kunt u afhalen
in de hal van de basiliek (er staat een mand voor het hekwerk); in Vortum­Mullem zijn de takjes
rondgedeeld; in Sambeek zijn de palmtakjes op Goede Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur verkrijgbaar bij de kerk.

Bent u niet in staat ze zelf te halen, bel dan op Goede Vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur naar Jan van Dijk (0485­574551).

Dinsdag 7 april 18.45 uur: viering van verzoening en vergeving.

Donderdag 9 april 18.45: viering van Witte Donderdag;; de overweging wordt op de website
geplaatst.
Vrijdag 10 april 15.00 uur: Kruisweg; de kruisweg kunt u met ons mee bidden via de pagina Kruisweg op onze website www.onzelievevrouweparochie.nl; daar vindt u afbeeldingen van de staties in de basiliek met
bijpassende teksten.

Vrijdag 10 april 18.45 uur viering van Goede Vrijdag (kruisverering).
Zaterdag 11 april 21.30 uur: viering van de Paaswake; de overweging wordt op de website geplaatst.
Zondag 12 april 10.30 uur: viering van PASEN; de overweging wordt op de website geplaatst.

Zoals de gebruikelijk is de hal van de Sint Petrusbasiliek dagelijks geopend om er te bidden en een kaarsje te branden.

Het zal niet altijd meevallen om de moed erin te houden in deze dagen, zeker als u alleen woont.
Misschien wilt u deelnemen in een telefooncirkel? Even elke dag telefonisch kort contact, om te
bespreken hoe het ermee gaat en of er eventueel problemen zijn.
Telefooncirkel
Een telefooncirkel is een groep van 8 tot 10 personen die een keer per dag telefonisch contact
hebben, in een vaste volgorde, en op een afgesproken moment van de dag. Van deze personen
is een zogenaamde bellijst gemaakt. Daarop staat ieders telefoonnummer en de volgorde waarin
men elkaar belt.
Een vrijwilliger doet het eerste telefoontje, en is ook degene die het laatste telefoontje krijgt. Als er
tussentijds door iemand niet opgenomen wordt, komt de vrijwilliger in actie. Om te achterhalen of
er misschien iets bijzonders aan de hand is.
Het werkt als volgt:
-­‐ Een vrijwilliger belt om 9 uur de eerste op het bellijstje
-­‐ Deze belt vervolgens de nummer 2 op het lijstje
-­‐ De nummer 2 bel nummer 3
-­‐ En zo verder
-­‐ De laatste op het lijstje belt altijd de vrijwilliger
-­‐ Daarmee is de telefooncirkel rond.
Als iemand niet opneemt, informeert de beller die geen gehoor vindt, de vrijwilliger. Die gaat na of
er iets bijzonders is, door een familielid of buurtgenoot op te bellen.


Als u deel wilt nemen, vragen wij u de volgende informatie te mailen naar het secretariaat

Ik wil graag deelnemen in een telefooncirkel
a. Mijn naam en telefoonnummer zijn :…………………………………
b. Als ik niet bereikbaar zou zijn, bel dan naar : naam + telefoonnummer van een familielid of bijvoorbeeld iemand uit de buurt.


Mariet Rutten is de vrijwilliger die een telefooncirkel opstart. Zij zal als eerste elke deelnemer
persoonlijk opbellen om details nader uit te leggen en vragen te beantwoorden.

In onze parochie hebben we sinds het verschijnen van de eerste nieuwsbrief opnieuw afscheid
moeten nemen van enkele mede­parochianen.

 • In de nacht van 30 op 31 maart is de heer
  Herman Alink overleden, een bekende persoon in onze parochie. Hij is na een viering in de Sint Petrusbasiliek in de intieme kring van zijn gezin op 4 april begraven op de algemene begraafplaats in Sambeek.
 • Op 3 april is overleden de heer Ruud Kooijmans, sinds kort wonend in de Sasse van Ysseltstraat. Hij zal na een viering in besloten kring op 10 april gecremeerd worden.

Laten wij bidden dat zij nu mogen leven in de
vrede en de liefde van onze God en thuis mogen zijn bij Hem.

Wij wensen hun kinderen, kleinkinderen en verdere familie en de vriendenkring van Herman Alink en Ruud Kooijmans sterkte en kracht met dit voor beide gezinnen heel verdrietige afscheid.

Wij maken het naar omstandigheden goed. In onze kloostergemeenschap in Boxmeer zijn gelukkig geen zieken.

Dat is helaas wel het geval in onze gemeenschap in Zenderen. Daar is pater Edgar Koning, de prior van het klooster, in het ziekenhuis van Almelo overleden aan de
gevolgen van een besmetting door het coronavirus. Voordat hij ziek werd was hij nog heel vitaal, een creatieve medebroeder en als prior een echte verbindende figuur. De Karmel van
Zenderen zal hem zeer missen.

Pater Tjalling van Balen, velen van u welbekend, heeft
eveneens een tijdlang in het ziekenhuis gelegen vanwege een besmetting door corona; hij is
gelukkig weer ontslagen en krabbelt heel geleidelijk weer overeind.

Ook pater Jan Brouns, onze prior provinciaal, is getroffen door het ziekmakende virus. Hij is een tijd opgenomen geweest in het Maasziekenhuis, hier in Boxmeer; ook hij is weer thuis en zijn situatie gaat langzaam weer de goede kant op.

In onze communiteit zijn er verder nog drie medebroeders die verdacht worden van corona.

Van de zusters Karmelietessen die in Woonzorgcentrum Sint Anna wonen, zijn er twee ziek als gevolg van besmetting met het coronavirus: zuster Mariet Bloeme, zij knapt weer een beetje op; en zuster Gerarda Jongen, zij is nog erg ziek.

Tot zover de gevolgen van corona voor de Karmel.

Voor iedereen die aanstaande zaterdag naar de Paaswake-uitzending op de landelijke tv gaat
kijken, even een berichtje van Ad Voesten. Hij liet ons weten dat de uitzending vanuit de Munsterkerk in Roermond komt.

In die uitzending worden twee van zijn psalmcomposities gezongen. "Zendt Gij uw geest" en "Alleluia, brengt dank aan de Heer".

Misschien in deze kerkmuziekarme tijd een klein muzikaal vlammetje van hoop.

Beste parochianen en meelezers,

Een hartelijke groet vanuit ons Karmelklooster. Hier zijn we allemaal nog in goede gezondheid. Omdat in ons huis een aantal kwetsbare mensen wonen beperken we allemaal onze contacten heel streng.
Wij (Ben en Susan) werken iedere ochtend in het parochiehuis waar verder maar heel weinig gebeurt. De meeste mensen werken thuis en vergaderd wordt er via Skype of een andere videodienst. Gelukkig hebben we natuurlijk ook nog de telefoon.

Afgelopen vrijdag hebben de Nederlandse bisschoppen de eerder gegeven maatregelen met betrekking tot de vieringen aangescherpt. Er mogen geen publieke vieringen gehouden worden tot en met Pinksteren. Wel mogen er besloten vieringen zijn, met inachtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent ook dat de communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de communie niet buiten de eucharistieviering worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om de laatste heilige communie voor stervenden.

Afgelopen vrijdagavond heeft onze kloostergemeenschap besloten om wél nog in besloten kring eucharistie te vieren maar als gemeenschap niet meer ter communie te gaan. Dat is omdat we daarmee solidair met alle gelovigen in Boxmeer, Sambeek en Vortum willen zijn. Dit is een andere wijze van ons verbonden voelen met de mensen en daarmee met God.

We nemen U allemaal mee in onze gebeden en wij hopen u na enige maanden in goede gezondheid weer in onze parochiegemeenschap te ontmoeten. We hebben elkaar – ook als is het nu op afstand – hard nodig.

Ben Wolbers (pastor-teamleider)
Susan van Driel (pastoraal coördinator)

In deze tijd waarin ziekte zo aanwezig is en mensen om ons heen lijden en sterven, kunnen wij onze inspiratie putten uit de weg die Jezus is gegaan.

Bekijk de Kruisweg met alle Staties en volg het gebed.

Beste parochianen en meelezers,

Gisteren was het 25 maart: het feest van MARIA BOODSCHAP. We hebben dat in de besloten kring van onze Karmelgemeenschap gevierd. Vanwege het besmettingsgevaar door het coronavirus is het niet mogelijk in een grotere kring te vieren. Net zoals jullie missen wij dat. Ik hoop van harte dat deze situatie niet zo lang meer zal duren. Maar zoals het er nu uitziet, zullen we het nog wel een tijdje moeten volhouden.

Vanmorgen, 26 maart, hebben de familie en naaste vrienden en vriendinnen afscheid genomen van MEVROUW LENIE ARTS. Lenie Arts was al enige tijd ziek. Zij is na een korte plechtigheid op de R.K. Begraafplaats Sint Petrus in besloten kring begraven. Laten wij bidden dat zij nu leven mag in de vrede en de liefde van onze God en thuis mag zijn bij Hem.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vriendenkring sterkte en kracht met dit afscheid.

Zoals we dat de komende tijd vaker zullen proberen te doen, sturen wij u hierbij een aantal teksten ter overweging. Hieronder vindt u de overweging die gisteren in onze viering in het klooster is gehouden. Ook vindt u een gebed. En tenslotte sturen wij u het TWEEDE WOORD TER BEMOEDIGING van onze bisschop mgr. Gerard de Korte.
Wij wensen u allen veel sterkte in deze moeilijke en onzekere tijden en wij hopen dat het snel weer mogelijk zal zijn elkaar op een normale wijze te ontmoeten.

Met een hartelijke groet,

Susan van Driel o.carm., pastoraal coördinator
Ben Wolbers o.carm., pastor-teamleider

God van Liefde,
Wij bidden vandaag tot u, op voorspraak van Maria,
maak ons ontvankelijk voor uw liefde,
dat wij ook in deze onzekere tijden
vertrouwen op uw aanwezigheid in ons midden
dan zal Hij onder ons wonen
die uw Zoon is en onze broeder en Heer. Amen

(het eerste ligt achterin de basiliek – om mee te nemen; daar zullen ook exemplaren van dit tweede woord worden neergelegd)


Zusters en broeders,

Afgelopen zondag hebben de Nederlandse bisschoppen, in nauwe samenwerking met de KRO-NCRV, een landelijke gebedsestafette georganiseerd. Het begon met een Eucharistie waarin kardinaal Eijk de celebrant was en de dag werd afgerond met een avondgebed in onze Sint Jan. Eucharistie en avondgebed waren te zien op NPO 2. Tijdens de korte overweging in het avondgebed heb ik gewezen op het grote vertrouwen dat Maria in haar Zoon heeft. Tijdens de bruiloft van Kana, in het Johannesevangelie het begin van het openbaar leven van Jezus, zegt de moeder van de Heer tot de bedienden, wijzend op Christus, "Doet maar wat Hij u zeggen zal."

onderwijs van Jezus
Tot op de dag van vandaag wijst Maria naar Christus en worden ook wij opgeroepen om te doen wat de Heer van ons vraagt. Wat kan het onderwijs van Jezus ons in deze lastige crisistijd leren? In mijn beleving minstens drie dingen. Allereerst een diep vertrouwen op God. Vervolgens de oproep om mensen van gebed te blijven. En tenslotte vraagt Christus ons om goed te zijn voor de mensen naast ons.
dicht bij God blijven
Christus spreekt veel over vertrouwen op God maar vooral heeft Hij dat vertrouwen ook voorgeleefd. In deze Veertigdagentijd begeleiden wij Jezus naar Jeruzalem. Zijn onderwijs en genezend handelen roepen enthousiasme op maar ook verzet. Het net van de vijand sluit zich steeds meer rondom Hem. Uiteindelijk zal Hij in Jeruzalem worden gearresteerd, gemarteld en gedood. Jezus, zo leert ons het Nieuwe Testament, heeft angst gekend. Grote angst zelfs voor datgene wat op Hem afkwam. Maar uiteindelijk kon Hij zijn leven wegschenken in het vertrouwen dat zijn Vader Hem zou opvangen. Christus leert ons om in deze bijzondere en, voor niet weinig mensen ook, angstige tijd onze toevlucht bij God te zoeken.
Gelukkig de mens die zich geborgen weet bij de Bron van ons bestaan.

de kracht van het gebed
Het geheim van het leven van Jezus vormde de biddende omgang met God die Hij zijn Vader noemt. Jezus bidt in de vrije natuur; in een synagoge of, bij gelegenheid van de feestdagen van Israël, in de grote Tempel van Jeruzalem. Biddend leeft Jezus voor God en is Hij verbonden met mensen. Er zijn zoveel intenties waarvoor wij kunnen bidden. Natuurlijk allereerst voor de zieken die door het coronavirus zijn getroffen. Maar ook voor hun familieleden en vrienden die zich vaak onmachtig voelen. Wij kunnen bidden voor de artsen en verpleegkundigen die vol toewijding voor de patiënten zorgen. Graag noem ik de leden van het openbaar bestuur die ons gebed kunnen gebruiken. Ik denk aan onze premier en de andere ministers die vele overuren maken om de crisis in te dammen. Ik heb de afgelopen week burgemeester Mikkers van 's-Hertogenbosch een hart onder riem gestoken. Samen met zijn collega's van Eindhoven en Tilburg speelt hij een belangrijke rol in de bovenmate getroffen provincie Brabant.
Gelukkig de mens die ook in deze dagen, ondanks onzekerheid en angst, tot gebed kan komen.

zorgen over eenzaamheid
Ons vertrouwen op God en onze biddende omgang met Hem, kan ons de kracht geven om voluit verbonden te zijn met onze naasten. Het virus wil onze naaste tot een tegenstander of zelfs vijand maken. Via een medemens kan het virus ons immers ziek maken. Tegen die achtergrond wordt ons gevaagd om de ander te mijden en uit de weg te gaan. Zo mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek ontvangen. Als deze situatie lang aanhoudt moeten wij vrezen dat onze mentale gezondheid zal worden aangetast. Eenzame mensen worden extra eenzaam met alle lichamelijke en psychische klachten die dat kan oproepen. De meeste mensen hebben immers niet het charisma van kluizenaar ontvangen.
Gelukkig de mens die, in deze crisistijd, niet in een ziekmakend isolement terecht komt.

creatief in naastenliefde
Maar gelukkig hoor ik over allerlei vormen van verbondenheid. Ik dank onze priesters, diakens. pastoraal werkers en de vele vrijwilligers in de parochies hartelijk die, via de telefoon of andere sociale media, medeparochianen steunen en bemoedigen. Herderlijke zorg in optima forma. Wij worden uitgedaagd om vindingrijk te zijn in onderlinge solidariteit. Tal van mogelijkheden dienen zich aan. Nu wij worden gemaand tot voorzichtigheid in sociale contacten, kan de moderne techniek een uitkomst zijn. Een telefoongesprek met iemand die dreigt te vereenzamen, kan wonderen doen. Datzelfde geldt voor het sturen van een leuke kindertekening of een opbeurende mail. Ikzelf kreeg meerdere mails met bemoedigende teksten. Dat doet mij goed. Ik hoor van buurtbewoners die boodschappen doen voor mensen die liever binnen blijven. Ook is het een goed idee om extra te koken voor mensen die een gezonde maaltijd kunnen gebruiken. Als bisschoppen hebben wij de gelovigen afgelopen week opgeroepen om het gebed nauw te verbinden met diaconie. Zo kan voedsel worden ingezameld voor onze voedselbanken of andere uitgiftepunten. Juist mensen aan de maatschappelijke onderkant hebben het extra zwaar. Laten wij vooral hen niet vergeten.
Gelukkig de mens die, over eigen grenzen heen, zorg draagt voor de ander.

tot slot
Broeders en zusters, de tijd is onzeker. En niemand weet hoe lang de ellende gaat duren. Ik hoop en bid dat u dicht bij God blijft leven en in gebed met Hem verbonden blijft. Vanuit de biddende omgang met de Heer ontvangen wij ook de energie om beschikbaar te zijn voor onze naasten. Laten wij met Maria, de moeder van de Heer, doen wat Christus van ons vraagt.
Tegen die achtergrond wens ik u voor de komende tijd veel creativiteit in naastenliefde.

+ Dr. Gerard de Korte

Mgr De Korte

Beste parochianen,

Gisteren was het de tweede zondag dat wij de basiliek gesloten moesten houden vanwege het coronavirus.

We leven in een vreemde en voor velen ook nare tijd. Veel mensen leven in spanning: "ben ik drager van het virus of niet"… anderen moeten noodgedwongen in quarantaine of leggen zich dat zelf op omdat ze door hun werk ermee in aanraking kwamen en tegelijkertijd op hun werk niet gemist kunnen worden… weer anderen ervaren vanwege hun werk in de zorg grote stress… En iedereen die je tegenkomt, begint er over: corona…

Wij kunnen niet veel meer doen dan door e-mail of telefoon contact met u houden. Als eenvoudig gebaar van meeleven sturen wij u enkele teksten toe. Om u naast kranten vol artikelen over het virus, ook even wat anders te lezen aan te bieden: enkele verzen uit het evangelie  van Johannes dat u in normale omstandigheden wellicht gehoord zou hebben in de kerk, een overweging die Falco Thuis z.g. drie jaar geleden schreef bij dit evangelie, de tekst (vertaling) van een lied dat geschreven is door een jonge Ierse franciscaan en een gebed.

Wij, zuster Susan en ik, wensen u allen, ook namens onze Karmelcommuniteit, veel sterkte en kracht, geduld en vooral het vermogen tot hartelijke onderlinge steun.

Met een hartelijke groet,

Ben Wolbers o.carm. pastor-teamleider
Susan van Driel o.carm. pastoraal coördinator

Goede God, wij bidden U
om volharding en geduld
nu wij niet goed kunnen zien
wat de naaste toekomst ons brengen zal;
om troost en bemoediging
voor hen die leven in angst;
om kracht en sterkte
voor de mensen die ziek zijn;
om een liefdevol thuis bij U
voor hen die gestorven zijn.
Geef ons dat we kunnen blijven vertrouwen
op Uw woord dat alles in stand houdt.

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood
Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.
Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.
Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
Vandaag bereiden kerken, synagoges,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.
Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.
Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.
Word je bewust van de keuzes die je maakt voor je leven nu.
Vandaag: Adem.
Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op, is de lente in zicht.
En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.

Richard Hendrick, OFM
13 maart 2020

Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart.

Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april.  De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie.

Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.
Voor de Chrismamissen in de bisdommen  geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams.

Missen, doop en uitvaart

De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.
Doopvieringen en uitvaarten moeten sober en kleinschalig worden gehouden en in overeenstemming zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

De hal van de Basiliek de hele dag open

De hal van de Sint Petrusbasiliek is de hele dag en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Ook hier wordt u dringend gevraagd om daarbij afstand te houden tot andere bezoekers en indien u verkouden bent, niet te komen maar thuis te bidden.
De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst. Naast persoonlijk gebed kunt u ook gebruik maken van het gebed dat in de hal van de kerk ligt. Verder maken wij u attent op de mogelijkheid een kaarsje op te steken via de website van Kerk in Nood.

Ten slotte: volg de website van uw bisdom voor andere mogelijkheden tot gebed en livestreaming van vieringen. Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Links

Bekijk eerder afgekondigde maatregelen die nu worden verlengd tot en met 13 april:


Bekijk een speciale uitzending met KRO-NCRV op 22 maart op NPO2.


Kijk hier voor een uitnodiging om voor aanbidding naar de kerk te komen en de daaraan gekoppelde actie ter ondersteuning van de voedselbanken.

De maatregelen rondom het coronavirus hebben een grote invloed op de campagne van de Vastenactie. Veel van de geplande activiteiten kunnen helaas niet doorgaan. En dat is heel jammer. Als gezamenlijke parochies halen wij elk jaar meer dan 1 miljoen euro op voor een flink aantal ontwikkelingsprojecten.

Wij vinden dat de mensen in de ontwikkelingslanden niet de dupe mogen worden van wat er nu allemaal gebeurt. Daarom heeft onze parochie samen met vele andere parochies besloten om later in het jaar alsnog de nodige aandacht te besteden aan de Vastenactie.

Zodra wij u hierover meer kunnen vertellen, zullen we u dit laten weten. Overigens is er altijd de mogelijkheid om online te doneren. Daarvoor verwijzen wij u graag naar de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl.

Vanmorgen hebben we besloten dat het parochiehuis de komende tijd gesloten zal zijn voor bezoek. Er zal wel elke morgen van 9.00 – 12.00 uur iemand aanwezig zijn voor telefoontjes en boodschappen.

Misintenties kunt u het beste deponeren in de brievenbus. Hoe lang dit alles zal duren, is nu onmogelijk te zeggen. Laten we in deze vaak vervelende omstandigheden zoveel als mogelijk naar elkaar omzien en tot steun zijn.

Het coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om op de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden.

De Onze Lieve Vrouwe Parochie en de Protestantse Gemeente Boxmeer hebben besloten zich bij dit initiatief aan te sluiten. Met het luiden van de 'klokken van hoop en troost' hopen wij mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.

Ook roepen wij op tot gebed en steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van onze medemensen.   

Wij verwachten dat de Nederlandse Bisschoppen binnenkort richtlijnen zullen geven met betrekking tot de viering van de Goede Week. Zo gauw we iets weten, zullen we u daarover berichten. Nu is al wel zeker dat de viering van Palmpasen niet door zal gaan. Dat is jammer, zeker voor de eerste communicanten en de vormelingen, want er zal dan ook geen processie met palmpaasstokken gehouden kunnen worden.

Wel zullen er in de viering die we intern met de Karmelcommuniteit houden, palmtakjes gewijd worden. We moeten nog even nader bezien hoe die daarna uitgedeeld en verspreid kunnen worden.

Het bestuur van de Stichting Gedenkteken Titus Brandsma heeft gisteren het besluit  genomen om de onthulling van het gedenkteken op 27 maart aanstaande tot een latere datum uit te stellen i.v.m. het coronavirus.

Zodra dezenieuwe datum bekend is zal een nieuwe uitnodiging volgen. 'Het is jammer maar het is niet anders. Wij gaan met goede moed verder met onze activiteiten!

Op woensdag 18 maart organiseren Missie Nederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren mensen helpen om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van al die mensen die zorg dragen voor anderen.

Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: "Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is. Want 'God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing' (2 Timoteüs 1,7). Daarom gaat het op deze gebedsdag ook om het delen van hoop. Net als de corona bij een zonsverduistering is het licht nooit volledig weg.

Juist in donkere tijden kunnen we als christenen die hoop laten zien aan de mensen om ons heen. Allereerst door onze opstelling. Maar ook door praktisch om te zien naar de mensen om ons heen."

De organisatoren willen zoveel mogelijk mensen in het land laten meedoen aan deze Dag van Nationaal Gebed. Niet door middel van een bijeenkomst in een kerkgebouw maar via internet en sociale media. Daarom is de website www.nationaalgebed.nl in het leven geroepen. Daar zal op 18 maart om 9.00 uur een livestream starten, die tot 19.00 uur duurt.

Op drie momenten (om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur) vindt een inleiding plaats door een voorganger. Vervolgens is er tijd voor gebed, voor het online delen van gebedspunten en onderlinge verbinding via sociale media. Om 19.00 uur wordt de dag via de livestream afgesloten.

Op www.nationaalgebed.nl kan men meer lezen over dit initiatief.

Beste parochianen en contactpersonen van koren en andere groepen,

Gisteren, 14 maart, zijn de maatregelen voor de Nederlandse kerkprovincie bekend geworden. Kortweg betekent het dat alle publieke weekenddiensten komen te vervallen tot en met 31 maart.

Zondagmorgen zullen de pastores samen met de Karmelgemeenschap in privékring de zondagse Eucharistie vieren met de intenties van de parochianen voor dit weekend.
Wij zullen de kaarsenkapel in de Basiliek open houden zodat u een kaars aan kunt steken en kunt bidden.
Wanneer in de komende tijd een uitvaart zal zijn, zal deze in sobere vorm in kleine kring gehouden worden. Onze bisschop ontraadt alle andere samenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn. Breng elkaar hiervan op de hoogte, zodat we iedereen hierover informeren. De reeds geplande bijeenkomsten zullen geannuleerd worden.

Wij beseffen dat sommigen van u zullen schrikken van deze maatregelen; maar wij zijn ervan overtuigd dat u allemaal ook begrip zult hebben. De gezondheidssituatie van velen is momenteel in het geding. 

Bij deze brief vindt u een woord ter bemoediging van onze bisschop, mgr. Gerard De Korte.

Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking en wij willen ons in gebed verbonden weten, bijzonder ook met hen die door het virus getroffen zijn en allen die in de zorg werkzaam zijn.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Ben Wolbers, pastor teamleider en voorzitter parochiebestuur

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7).

Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.

Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest ( Lucas 23,46).

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.

Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden op zondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer.

Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen van vertrouwen en overgave te maken.

Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan.

Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan. Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.

+ Dr. Gerard de Korte
Bisschop van 's-Hertogenbosch

Beste parochianen, contactpersonen van koren en andere groepen,

Vanmorgen zijn de maatregelen voor de Nederlandse kerkprovincie bekend geworden. Kortweg betekent het dat alle publieke weekenddiensten komen te vervallen tot en met 31 maart.

Zondagmorgen zullen de pastores samen met de karmelgemeenschap in privékring de zondagse Eucharistie vieren met de intenties van de parochianen voor dit weekend.
Wij zullen de kaarsenkapel in de Basiliek open houden zodat u een kaars aan kunt steken en kunt bidden.

Wanneer in de komende tijd een uitvaart zal zijn, zal deze in sobere vorm in kleine kring gehouden worden. Onze bisschop ontraadt alle andere samenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn, zoals muziekcommissie, liturgisch beraad enz. Breng elkaar hiervan op de hoogte, zodat we iedereen hierover informeren. De reeds geplande bijeenkomsten zullen geannuleerd worden.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de informatie die u op www.rkkerk.nl kunt vinden.

Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking en mogen wij ons in gebed verbonden weten, bijzonder ook met hen die door het virus getroffen zijn en allen die in de zorg werkzaam zijn.

Herfst

Geloofsweg Samen

home | archief startpagina | disclaimer | print deze pagina | omhoog


"Het coronavirus kunnen wij niet stoppen,
het eenzaamheidsvirus wel" ... (Koning Willem-Alexander)