grotere letterskleinere letters

U bent hier: home > olvparochie

onze lieve vrouwe parochie

Per 1 september 2011 zijn de parochies Boxmeer te Boxmeer, H. Johannes de Doper te Sambeek en H. Cornelius te Vortum-Mullem samengevoegd tot een nieuwe parochie, die verder gaat onder de naam ‘Onze Lieve Vrouwe Parochie’.

Nieuwe parochie

Er is sprake van één pastoraal team, één bestuur en één centraal parochiesecretariaat in Het Parochiehuis te Boxmeer. 

Leidraad

De leidraad van onze parochie is Geloofsweg Samen. De parochianen met hun vele kwaliteiten en hun werkgroepen zijn samen onderweg, met oog voor wat zich voltrekt in de grotere kerkgemeenschap en in onze samenleving dichtbij en wereldwijd.
De voormalige parochie Boxmeer is al eeuwenlang toevertrouwd aan de Karmel. De spirituele traditie van de Karmel biedt de nieuwe Onze Lieve Vrouwe parochie de open ruimte waarin mensen het leven van alle dag mogen beleven als heilig en goed en met God verbonden.

Pastoraal team

De Onze Lieve Vrouwe Parochie is toevertrouwd aan de Orde van de Karmelieten, waarbij pastor drs. Ben Wolbers o.carm. is benoemd tot pastoor. In zijn pastorale taken wordt hij bijgestaan door pastor Luc Janssens. De Nieuwe Parochie behoudt de drie kerkgebouwen: de St. Petrusbasiliek te Boxmeer, de St. Jan de Doperkerk in Sambeek en de St. Corneliuskerk in Vortum-Mullem. De St. Petrusbasiliek te Boxmeer is aangewezen als parochiekerk.

Naamgeving fusieparochie

Vanaf de oorsprong van de Karmelieten hebben zij een bijzondere band met Maria. Zij zien Maria natuurlijk als moeder van Jezus, maar ook als hun zuster in het geloof. De Karmelieten noemen Maria: Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. De naam van de parochie drukt de eeuwenlange wederkerige verbondenheid uit van de parochie en de Karmelieten.

ANBI-status

De Onze Lieve Vrouwe parochie heeft de ANBI-status. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is vrijgesteld van erfbelasting bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkbelasting bij schenkingen en giften.

Geloofsweg Samen


home | archief startpagina | disclaimer | print deze pagina | omhoog

Van het bestuur