grotere letterskleinere letters

U bent hier: home > parochie > parochiebestuur

PAROCHIEBESTUUR

Taak van het parochiebestuur

Het parochiebestuur bestuurt de parochie met betrekking tot het parochieel vermogen, beheert de gebouwen, voert een personeelsbeleid en schept voorwaarden voor het goed functioneren van de parochie, de aangestelde functionarissen en de vrijwilligers.

Belangrijke aandachtsvelden

Bestuursleden

Het bestuur van de Onze Lieve Vrouwe parochie bestaat uit de volgende personen:

  1. Pastor B.J.J. Wolbers o.carm., voorzitter
  2. Mevrouw E.H.J.M. van der Heijden-de Groot, vice-voorzitter
  3. Mevrouw D.E.J. Theunissen-Bouwhuis, secretaris
  4. De heer P. Gijsen, penningmeester
  5. De heer J. van Dijk, lid

Portefeuilleverdeling

Ben Wolbers: externe contacten
Emilie van der Heijden: PR en communicatie, personeel en vrijwilligers
Jan van Dijk: tweede penningmeester

Kerklocatie Sambeek: aanspreekpersoon beheer gebouwen: Jan van Dijk
Kerklocatie Vortum-Mullem: aanspreekpersoon beheer gebouwen: Jacob Fleuren.

ANBI-status

De Onze Lieve Vrouwe parochie heeft de ANBI-status. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is vrijgesteld van erfbelasting bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkbelasting bij schenkingen en giften.

Rsin nummer: 005800791 

Voor het beloningsbeleid verwijzen we naar de (inter)diocesane regelingen en de meest recente honoreringsbrief van het bisdom.

Geloofsweg Samen


home | archief startpagina | disclaimer | print deze pagina | omhoog

Van het bestuur

Van het bestuur

Van het bestuur