grotere letterskleinere letters

 

U bent hier: home > parochie > pastoresteam

Pastoresteam

Pastoresteam Onze Lieve Vrouwe Parochie Mailadres Ben Wolbers Susan van Driel

Ben Wolbers, karmeliet en pastor-teamleider
ben.wolbers@onzelievevrouweparochie.nl

Susan van Driel, pastoraal coördinator
susan.vandriel@onzelievevrouweparochie.nl

Even voorstellen

De pasto(o)r/teamleider stelt zich voor…

Mijn naam is Ben Wolbers. Ik ben geboren in 1945 in het Twentse Zenderen, als oudste in een gezin van zeven kinderen. Vier jongens en drie meisjes. Mijn ouders hadden een kleine kruidenierswinkel.
Het dorp Zenderen telde toentertijd drie kloosters: van de Karmelietessen, van de Karmelieten en van de Redemptoristen. Bovendien hadden de Karmelieten er hun kleinseminarie. Geen wonder dat ik naar de Karmel ben gegaan toen het me duidelijk werd dat ik wilde kiezen voor een leven als priester en religieus.

In 1964 was het zover: na lang wikken en wegen vertrok ik naar Boxmeer om daar samen met 27 klasgenoten in te treden in het noviciaat van de Karmel. Deze eerste kennismaking met Boxmeer was maar heel beperkt. We kwamen nauwelijks buiten het klooster. Onze voornaamste taak was vertrouwd te worden met het leven als Karmeliet. In 1965 legde ik mijn eenvoudige geloften af en verhuisde naar ons opleidingsklooster in Dordrecht. Daar begon ik aan mijn studie voor priester. In 1967 kwam er een grote overgang. Als gevolg van een grondige vernieuwing van de priesteropleiding mocht ik theologie gaan studeren aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Na mijn doctoraalexamen en een stage van een jaar in de Johannes en Jacobus Parochie in de wijk Dukenburg in Nijmegen ben ik in 1972 door kardinaal Alfrink tot priester gewijd in de parochiekerk van mijn geboortedorp Zenderen.

Daarna was ik op verschillende plaatsen en in verschillende functies werkzaam: in Oss (parochiepastoraat), Tilburg (ziekenhuispastoraat), Nijmegen (achtereenvolgens medewerker  Titus Brandsma Instituut en ziekenhuispastoraat), Zenderen (coördinator Karmel Twente) en Almelo (prior provinciaal). In 2014 verhuisde ik naar hier, naar Boxmeer, waar ik samen met zuster Minie Pasop verantwoordelijke werd voor het noviciaat en het vormings- en bezinningsprogramma van de Nederlandse Karmel.  

En nu ben ik dan pastoor van de Onze Lieve Vrouwe parochie geworden. Toen de prior provinciaal mij vroeg of hij mij als opvolger van pastor Tjeu voor dit ambt voor mocht dragen bij de bisschop heb ik eerst enige tijd geaarzeld. Tjeu was een heel betrokken pastoor, creatief op allerlei gebied. Zou ik een waardige opvolger kunnen zijn? Ik ben overstag gegaan omdat meerderen van u mij lieten voelen dat ik het op mijn manier mocht doen en dat u alle vertrouwen in mij hebt. Nu ik een keer ‘ja’ heb gezegd, ben ik voor mezelf ook echt blij met mijn ‘ja’. Mijn eerste ervaringen zeggen mij dat het zal klikken tussen ons.

Iemand vroeg mij een hoe een ideale parochie er voor mij uit zou zien. Voor mij is dat een parochie waar de geloofsweg van iedereen serieus genomen wordt, waar de Schrift een centrale plaats in mag nemen in het beleid en de liturgie, waar een open gesprek over ons geloof bevorderd wordt, waar oecumene en m.n. het concrete gesprek met de Protestantse Gemeente een belangrijk gegeven is, waar mensen en groepen verantwoordelijkheid willen dragen voor het totaal, en waar we kritisch solidair zijn met de kerk in Nederland en daarbuiten; een parochie vooral ook die openstaat voor het maatschappelijke gebeuren, in het bijzonder voor de zorg voor de zwakkeren.

Mijn ideaal van een parochie sluit volgens mij goed aan bij het motto van onze parochie: “Geloofsweg Samen”. Ik hoop van harte dat wij onze parochie samen kunnen dragen, u als betrokken parochianen, ik als betrokken pasto(o)r, wij samen als betrokken parochianen van de Onze Lieve Vrouwe parochie.

Ben Wolbers, o.carm.

De pastoraal coördinator stelt zich voor…

Tekst volgt snel.

 

Geloofsweg Samen


home | archief startpagina | disclaimer | print deze pagina | omhoog