grotere letterskleinere letters

U bent hier: home > parochie > parochievrijwilligers

PAROCHIEVRIJWILLIGERS

De rol van de vele vrijwilligers in onze parochie is van onschatbaar belang. Wij zijn dan ook dankbaar dat zo velen bereid zijn om een taak of een klusje voor korte of langere tijd voor hun rekening te nemen.

In het zonnetje

In de serie In de ban van ... stellen we enkele vrijwillgers aan u voor.

In de serie Vrijwilliger aan het woord stellen we u voor:

VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD

Liturgisch beraad

In het kader van “vrijwilligers aan het woord” had ik een gesprek met Roger Bergholtz, Diny Fleuren en Ineke Sturm. Samen met Betzie Brakels, Toos van Bree, Marta Kusters en Pastor Ben Wolbers vormen zij het liturgisch beraad.

Voor de geestelijke voeding wordt o.a. gebruik gemaakt van:

  • het tijdschrift Vieren voor liturgie en spiritualiteit
  • het aanbod van de Karmelkring
  • voorbeelden van andere parochies
  • actualiteiten

Wat eraan vooraf ging.
Nog voor de start van de Onze Lieve Vrouweparochie werd in de parochievergadering gesproken over de wenselijkheid van het oprichten van diverse beraden, zo ook een liturgisch beraad. Een van de centrale zinnen in de taakomschrijving was “Het liturgisch beraad staat in dienst van de parochie en de parochianen. Zij bouwt een liturgisch beleid op in de parochie, in samenspraak met de parochianen, de parochievergadering en de werkgroepen, koren, dirigenten en pastores. Dit alles onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur.”. Daarnaast werd nadrukkelijk genoemd dat het liturgisch beraad de inhoudelijke reflectie op het wezen en de vormgeving van de liturgie moest bevorderen. Na de fusie werd, onder leiding van Bep de Vreede, de oprichting een feit. Een fantastische kans om samen als nieuwe parochie het liturgisch veld vorm te geven!    

Jullie zeiden “ja” tegen het lidmaatschap!
Voor de bemensing werden diverse personen uit de verschillende kerklocaties benaderd die al als vrijwilliger werkzaam waren voor de parochie. Roger verwoordde het treffend door te stellen dat zijn lidmaatschap een vanzelfsprekende stap was voortkomend uit andere taken die hij al in Sambeek op zich nam. Zo ook voor Diny, zij was als lector al geruime tijd nauw betrokken bij de vieringen in Vortum-Mullem. Voor Ineke gaf de wens om inhoudelijk als één parochie samen iets op te bouwen op liturgisch gebied de doorslag om “ja” te zeggen.

Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
Het liturgisch beraad komt zo’n 10 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn per toerbeurt enkelen actief voor het uitwerken van een bepaald onderwerp.
Bij iedere bijeenkomst is er ruimte voor een moment van bezinning. Het daarbij altijd aanwezige beeld “vriendenkring” is voor ons het symbool van licht - inspiratie, vuur - warmte met de kring als verbindend element.

Hoe kun je de plaats van het beraad in de parochie omschrijven?
Als eerste kwam het antwoord “wij functioneren per definitie op de achtergrond”.
Dat gezegd hebbend, ontspon zich een dialoog waaruit geconstateerd werd dat zij op liturgisch gebied als het ware samen met de pastores en het bestuur een driehoek vormen. De pastores staan voor de religieuze poot, het bestuur voor de bestuurlijke en het liturgisch beraad vormt het platform voor de wereldlijke poot.

Reeds ondernomen initiatieven:

  • Startviering na de zomervakantie
  • Allerzielen in het licht
  • Lieddag met Chris Fictoor
  • Eigen boekjes in plaats van Heeswijk boekjes

Zonder de Activiteitencommissie zouden vele initiatieven echter onhaalbaar zijn geweest. 

Tot slot……
Terugblikkend werd schoorvoetend en zeer bescheiden benoemd dat “we het zo slecht nog niet doen”. Ik beaam dat van harte! Het liturgisch beraad is voor onze parochie, waarbij we de eigenheid van de kerklocaties hoog in het vaandel hebben staan, een onmisbare schakel voor het belangrijke veld van de liturgie.

Met dank aan Diny, Ineke en Roger voor het prettige gesprek,
Emilie van der Heijden

Geloofsweg Samen


home | archief startpagina | disclaimer | print deze pagina | omhoog