Begraafplaatsen van de Onze Lieve Vrouwe parochie
19/Feb/2024 |

De Onze Lieve Vrouwe parochie is eigenaar van twee begraafplaatsen te weten de katholieke begraafplaats bij het MFA in Vortum-Mullem en de katholieke begraafplaats aan het Torenpad in Sambeek. De administratie van de begraafplaatsen is sinds kort gedigitaliseerd. Door het gebruik van het nieuwe systeem kan de dienstverlening naar de rechthebbende van een graf beter worden gewaarborgd. Echter, vaak wordt, begrijpelijkerwijs, door de rechthebbende of familie vergeten adreswijzigingen door te geven aan de parochie waardoor het voor de parochie helaas niet meer mogelijk is contact op te nemen met de familie als het grafrecht na jaren is verstreken. Daarin heeft de wet voorzien en er wordt van de parochie verlangd dat wij bordjes bij de graven plaatsen met daarop een oproep aan de rechthebbende om zich te melden bij de parochie. Deze bordjes blijven in onze parochie, indien nodig, lange tijd staan om eenieder ruim de gelegenheid te geven zich te melden. Als de rechthebbende zich niet binnen een door de wet voorgeschreven termijn bij de parochie meldt vervalt het grafrecht aan de parochie. U zult in de toekomst deze bordjes vaker zien verschijnen om zodoende de begraafplaatsadministratie te kunnen actualiseren en de dienstverlening naar de nabestaanden te optimaliseren. Bent u rechthebbende van een graf op de genoemde begraafplaatsen kunt altijd contact met ons opnemen om de gegevens te controleren en te actualiseren. Dat kan via secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl of via het telefoonnummer van Het Parochiehuis 0485 57 32 77.  

Vanaf 26 juni 2023 is er, in de Onze Lieve Vrouwe parochie, een nieuwe grafakte en een nieuw begraafplaatsreglement in werking getreden. De vorige akte en reglement uit 2010 voldeden niet meer aan de huidige maatstaf. Met het in gebruik nemen van het nieuwe begraafplaatsreglement vervalt het oude reglement uit 2010. U kunt de documenten inzien op deze website van de parochie. (Klik hier)

 

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054