Eerste communie
Wij vinden het heel belangrijk dat de eerste communie voor de kinderen, hun ouders en zusjes en broertjes een feestelijke en onvergetelijke gebeurtenis wordt. De ouders van de kinderen van groep 4/5 van de basisschool worden via de scholen benaderd om hun kinderen aan te melden. Tijdens een eerste ouderavond krijgen de ouders een project aangereikt waarmee ze hun kinderen en zichzelf inhoudelijk kunnen voorbereiden op de grote dag.

We gebruiken het project ‘Mag ik je iets vragen? Op weg naar de eerste communie’ (uitgave van Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther). Daarnaast zullen de kinderen uitgenodigd worden om een doopviering mee te maken, ze zullen een bakker bezoeken die hen laat zien hoe brood gebakken wordt, in een van de zondagse vieringen zullen de kinderen voorgesteld worden aan de andere parochianen, en tenslotte: op de woensdag voor Palmzondag maken ze onder begeleiding in het Parochiehuis palmpaasstokken waarmee ze deel kunnen nemen aan een gezamenlijke kindvriendelijke viering voor alle communicanten in de Basiliek. Ook wordt er een bezoek aan een van de kerkgebouwen gepland, waarin de kinderen kennismaken met de vele dingen die er in de kerk te zien zijn. En na het communiefeest worden ze allemaal uitgenodigd voor een ‘terugkomviering’: dat is een grote slotviering waar naast de ‘gewone’ parochianen ook de vormelingen aanwezig zijn en de ouders van de kinderen die dit afgelopen jaar gedoopt zijn.

aanvraag 

De start van de eerste communievoorbereiding wordt bekend gemaakt op de website, in het parochieblad en via de scholen. Je zoon of dochter opgeven voor de eerste communie kan op twee manieren:

ouderavonden 

De ouderavonden zijn bedoeld om kennis te maken en te informeren over:

  • de betekenis van de eerste communie
  • het programma van vieringen en activiteiten
  • de verdeling van de taken: voorbereiden van de vieringen, het maken van de kerkversiering, het organiseren van de uitstapjes
  • de stappen van het werkboek en het werken ermee: individueel of in groepjes

Bij de kosten voor de eerste communie is inbegrepen materiaal, de boekjes voor alle voorbereidende vieringen en de boekjes van de eerste communieviering zelf. De kosten voor de foto’s zijn hier niet bij inbegrepen.

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054