Vormsel

Een aantal jaren na de eerste communie, in groep 8 van de basisschool, kunnen kinderen het vormsel doen. Dit is een van de momenten waarop ze meer uitdrukkelijk zélf de keuze maken of ze bij de kerk willen horen. Wij bereiden hen aan de hand van een vormselproject voor. Uiteraard is het voor iedereen die buiten deze leeftijdscategorie valt, mogelijk om het vormsel te doen. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met het secretariaat.

Voorbereiding
Naast een drietal avonden voor de ouders houden we tien bijeenkomsten voor de jongeren, acht vóór de vormselviering en twee erna. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddagen van 14.45 tot 16.30 uur in Het Parochiehuis, Sasse van Ysseltstraat 8. Daarin gaat het onder meer over de doop, het vormsel en de andere sacramenten, de bijbel en de tien geboden, bidden en stilte; de kernvragen daarbij zijn: ‘waar geloof ik in?’ ‘in wie geloof ik?’ ‘wil ik bij Jezus horen? ‘hoe doe ik dat?’ ‘op welke manier kan ik geholpen worden door de heilige Geest?’ Enkele weken voor het vormsel vindt er een presentatieviering plaats in de kerk waar de vormelingen zich voorstellen aan de andere parochianen en vertellen waar ze zich zoal mee bezig hebben gehouden tijdens de voorbereiding.

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054