Privacy verklaring

In de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. De AVG noodzaakt organisaties die persoonsgegevens verwerken om extra goed na te denken over de vraag: Wat registreren we van wie? Met welke reden? Voor hoe lang?

Het secretariaat van de Onze Lieve vrouwe Parochie zelf zal als organisatie de volgende documenten gaan hanteren. Deze zullen hier worden gepubliceerd:

Contact met de parochie

U hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de administratie van de parochie. De parochie heeft géén gegevens over kerklidmaatschap en deelname aan het parochiële leven (neem daarvoor contact op met uw parochie). U kunt de parochie vragen om uw gegevens zoals die bij de parochie bekend zijn te rectificeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk laten beperken.

Voor inzage in de persoonsgegevens die de parochie van u verzameld heeft, of correctie of verwijdering van deze gegevens, voor gegevens die betrekking hebben op uw kerklidmaatschap en deelname aan het parochiële leven kunt u contact opnemen met secretariaat.

Over deze website

De content van deze website is met de grootste zorg samengesteld en wordt wekelijks aangepast. De webredactie stelt het dan ook ten zeerste op prijs als u haar via een mail op de hoogte brengt van vermeende onjuist- of onvolledigheden in de content, of het niet correct werken van functionaliteiten. Niettemin kan de Onze Lieve Vrouwe Parochie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in de content in de ruimste zin van het woord.

Eigendoms- en auteursrecht van alle teksten en beelden op deze webpagina's behoren toe aan de Onze Lieve Vrouwe Parochie of aan expliciet op de betreffende pagina vermelde auteurs en/of fotografen. Voor zover auteursrecht of beeldrecht niet is vermeld zijn in ieder geval inspanningeh gedaan om de rechthebbenden te achterhalen. Niets van deze teksten mag door derden worden gedupliceerd of hergebruikt in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onze Lieve Vrouwe Parochie. Door de Onze Lieve Vrouwe Parochie.nl te bezoeken gaat u als bezoeker van deze weblocatie impliciet akkoord met alle algemene bezoekersvoorwaarden van deze webpagina's.

Www.onzelievevrouweparochie.nl kan afbeeldingen van en koppelingen naar weblocaties van derden bevatten. De Onze Lieve Vrouwe Parochie heeft geen zeggenschap over dergelijke externe weblocaties en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige webpagina, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele koppelingen die aanwezig zijn op een externe webpagina, dan wel wijzigingen of updates van een externe webpagina.

De Onze Lieve Vrouwe Parochie is evenmin verantwoordelijk voor het niet naar behoren functioneren van een externe site. De Onze Lieve Vrouwe Parochie verstrekt deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak. Het door de Onze Lieve Vrouwe Parochie opnemen van deze koppelingen impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de Onze Lieve Vrouwe Parochie van de desbetreffende site noch inhoud daarvan noch enige connectie met de exploitanten ervan. Ook betekent het doorlinken niet dat de Onze Lieve Vrouwe Parochie per se achter de denkbeelden staat die in deze sites worden gemeld. U bent verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de externe webpagina's staan vermeld.

Deze website is eigendom van de Onze Lieve Vrouwe Parochie. Geen enkele uitspraak op deze webpagina's is bindend. De Onze Lieve Vrouwe Parochie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de interpretatie van bepaalde uitspraken op deze website.

Cookiestatement

Onze Lieve Vrouwe Parochie maakt op de website www.onzelievevrouweparochie.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt zoals een computer, smartphone of tablet. Onze Lieve Vrouwe Parochie maakt geen gebruik van vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de website.

Welke cookies zijn er?

We maken gebruik van twee verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
    - De cookie die dit bijhoudt heet SESSIE-ID en wordt geplaatst door de provider. De provider kan zich zo een beeld vormen van de hoeveelheid verkeer op de website.
  • Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina men het vaakst op onze website binnenkomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze zogenoemde third-party cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy. 
    - Cookies voor Google Analytics, _ga.

Voor de rest functioneren er op deze website geen digitale formulieren die uw gegevens automatisch in een database zetten. In deze website komen dus geen persoonlijke gegevens voor noch worden opgeslagen. Uitzondering wordt gevormd door de namen en contactgegevens van functionarissen en medewerkers, die zijn geplaatst om de bezoekers te informeren over de plek waar ze hun informatie kunnen vinden.

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054