Diaconie

Diaconie – als het ware ‘het maatschappelijk werk’ van de kerk – is nauw verweven met het pastoraat, waarin de pastorale zorg voor de mens centraal staat.

Vanuit deze zorg voor de mens hebben wij extra aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. Onze basishouding is dat wij daarbij op zoek gaan naar de vraag achter de vraag, met name daar waar het zingevingsvragen/levensvragen betreft.

Voor de invulling en vormgeving van de diaconie in onze omgeving is er een oecumenische werkgroep samengesteld, waarin ook de Protestantse Gemeente participeert. Deze werkgroep zoekt actief contacten met bestaande netwerken, waaronder hulporganisaties.

Belangrijkste aandachtspunten zijn het in een vroeg stadium signaleren en informeren van diegenen die een hulp- of ondersteuningsvraag hebben, met als doel deze mensen verder op weg te helpen. Twee keer per jaar wordt er in ons kwartaalblad over wegen specifiek aandacht besteed aan het onderwerp diaconie.

Enkele activiteiten waarin wij in dit kader zelf aandacht schenken aan diaconie zijn:

  • Ziekenbezoek.
  • Onze actieve steun aan en contacten met de Zonnebloem.
  • Hulp aan hulpbehoevenden, rechtstreeks of via de Caritas.
  • De jaarlijkse Lourdesreis, waaraan vele pelgrims en begeleiders deelnemen.
  • Diverse extra collectes waarin wij onze internationale solidariteit met de armen van deze wereld tot uitdrukking brengen.

Wij stellen ons echter permanent de vraag “Welke acties kunnen wij daarnaast nog initiëren?”.

Zijn er ideeën die wij kunnen oppakken? Neem gerust contact met ons op via het parochiesecretariaat.

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054