Karmel

 

De Onze Lieve Vrouweparochie is een Karmelparochie. 
De pastorale zorg in onze parochie is sedert 1653 toevertrouwd aan de bewoners van het klooster van de Karmel aan de Steenstraat 39. ‘Karmel’ is de korte naam van de kloosterorde die voluit ‘Orde van de Broeders en de Zusters van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel’ heet. De orde is in het begin van de 13e eeuw ontstaan in het Karmelgebergte in het huidige Israël.
In de traditie van de Karmel is men de eeuwen door bezig geweest met het geloof dat God in ons leven aanwezig is en wil zijn. Dat is de meest centrale waarde. Eigenlijk is dit geloof heel actueel want het vormt een tegenbeweging tegen de momenteel gangbare opvatting dat alles maakbaar is. De mens zou alles zelf kunnen en kennen. In zo’n klimaat doen God en Zijn werking er niet zoveel toe. Vanuit de Karmelspiritualiteit vinden wij het belangrijk, dat wij gevoel blijven houden voor de niet te manipuleren werking van God en voor het mysterie van God dat zich aandient in iedere mens en in alles wat is.

De Stichting gedenkteken Titus Brandsma Boxmeer is in 2019 opgericht om een gedenkteken ter ere en nagedachtenis van Titus Brandsma op het naar hem vernoemde plein te realiseren. Dit gedenkteken is op 17 juni 2020 in kleine kring vanwege het coronavirus onthuld door burgemeester K. W. Th. van Soest.

Moge het gedenkteken voorbijgangers tot stilstaan bewegen en hen inspireren.

Voor meer informatie over de Karmelgemeenschap klik hier.

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054