Karmel

 

De Onze Lieve Vrouweparochie is een Karmelparochie. 
De pastorale zorg in onze parochie is sedert 1653 toevertrouwd aan de bewoners van het klooster van de Karmel aan de Steenstraat 39. ‘Karmel’ is de korte naam van de kloosterorde die voluit ‘Orde van de Broeders en de Zusters van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel’ heet. De orde is in het begin van de 13e eeuw ontstaan in het Karmelgebergte in het huidige Israël.
In de traditie van de Karmel is men de eeuwen door bezig geweest met het geloof dat God in ons leven aanwezig is en wil zijn. Dat is de meest centrale waarde. Eigenlijk is dit geloof heel actueel want het vormt een tegenbeweging tegen de momenteel gangbare opvatting dat alles maakbaar is. De mens zou alles zelf kunnen en kennen. In zo’n klimaat doen God en Zijn werking er niet zoveel toe. Vanuit de Karmelspiritualiteit vinden wij het belangrijk, dat wij gevoel blijven houden voor de niet te manipuleren werking van God en voor het mysterie van God dat zich aandient in iedere mens en in alles wat is.

De Stichting gedenkteken Titus Brandsma Boxmeer is in 2019 opgericht om een gedenkteken ter ere en nagedachtenis van Titus Brandsma op het naar hem vernoemde plein te realiseren. Dit gedenkteken is op 17 juni 2020 in kleine kring vanwege het coronavirus onthuld door burgemeester K. W. Th. van Soest.

Moge het gedenkteken voorbijgangers tot stilstaan bewegen en hen inspireren.

Titus Brandsma (1881-1942), verzetsheld en verdediger van het vrije woord, is geboren in Oegeklooster (provincie Friesland). Hij meldde zich op zeventienjarige leeftijd aan bij het Karmelklooster in Boxmeer en schreef aan zijn ouders dat hij zich daar heel gelukkig voelde. Titus genoot van de gebrandschilderde ramen in de pandgang van het klooster, die de geschiedenis en traditie van de Karmel verbeelden. In 1899 legde Titus Brandsma de ‘kleine’ en in 1901 de ‘plechtige professie’ af in Boxmeer. Na zijn priesteropleiding promoveerde hij in Rome tot doctor in de filosofie. Titus Brandsma is hoogleraar en rector-magnificus geweest aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In zijn colleges en op andere plaatsen nam hij stelling tegen het nationaal socialisme. Persoonlijk reisde hij als geestelijk adviseur van de katholieke journalistenvereniging de directies en hoofdredacties van de katholieke dagbladen af om hen te overtuigen geen nazipropaganda te publiceren. Bij thuiskomst in Nijmegen werd hij in het klooster gearresteerd en naar de gevangenis in Scheveningen (‘het Oranjehotel’) overgebracht. Titus Brandsma legt in zijn verweerschrift uit waarom het Nederlandse volk zich tegen de Duitse bezetting en de N.S.B. verzet. De verzoenende woorden op het einde van zijn verweerschrift, die op dit gedenkteken staan, liggen in de lijn van zijn persoonlijkheid, die vrede, vrijheid en eerbied voor iedere mens voorstaat. De andere tekst op het gedenkteken ‘oorlog komt van twee kanten, vrede ook’ wordt ook aan Titus Brandsma toegeschreven. In het concentratiekamp Dachau komt er onder mensonterende omstandigheden een einde aan het leven van deze bijzondere mens. Na de oorlog is hem postuum het Nederlandse Verzetskruis uitgereikt. Paus Johannes Paulus II heeft Titus Brandsma in 1985 als martelaar zalig verklaard. Zie voor meer informatie: Karmel.nl/Titus Brandsma

Toelichting bij de voorwerpen en andere kenmerken op het gedenkteken: de koffer staat symbool voor de vele reizen die Titus Brandsma heeft gemaakt; de nazi’s hebben de koffer met persoonlijke eigendommen na zijn dood in Dachau op verzoek van zijn familie teruggestuurd; de boeken en de vulpen geven aan dat hij veel geschreven heeft; martelaren worden ook wel afgebeeld met een martelaarstak, hier zichtbaar aan de achterkant van het silhouet. Op de voorkant hiervan is de handtekening van Titus Brandsma opgenomen. Het Karmelwapen heeft een plaats op de rug van een van de boeken gekregen.

Voor meer informatie over de Karmelgemeenschap klik hier.

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054