Jongeren
Voor het jongerenwerk binnen de parochie zijn we op zoek naar vrijwilligers die mee willen denken om leuke activiteiten te organiseren voor jongeren. Vanuit het bisdom worden al regelmatig activiteiten georganiseerd die de moeite waard zijn om bij aan te sluiten. Dus meld je aan als je het leuk vind om binnen de parochie activiteiten met jongeren te organiseren. Mail of bel naar het secretariaat, (0485) 57 32 77 secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl.
 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054