Vrijwilligers en werkgroepen

Ons motto is 'Geloofsweg samen'. Vanuit deze visie gezien is bij de uitbouw en het onderhouden van onze geloofsgemeenschap de inzet van de vele vrijwilligers van de Onze Lieve Vrouwe parochie onontbeerlijk. Daarnaast maakt de huidige benoemingsomvang van het pastoresteam het noodzakelijk om op vele momenten van het samen parochie zijn een beroep te doen op de inzet van vrijwilligers.
Wanneer je overweegt vrijwilliger te worden in onze parochie, is het van belang voor jezelf na te gaan op welk gebied je graag jouw bijdrage wilt leveren. Wil je je vooral inzetten op momenten dat er extra menskracht nodig is? Dan zou bijvoorbeeld het rondbrengen van ons kwartaalblad over wegen of het bezorgen van de enveloppen van de kerkbalans een optie kunnen zijn. Of wil je graag een meer inhoudelijk bijdrage leveren aan de wijze waarop wij invulling geven aan onze Geloofsweg samen? Dan zou je bijvoorbeeld het lidmaatschap van de werkgroep Oecumene of van de groep voorgangers bij afscheidsvieringen kunnen overwegen.

Het voert te ver om alle werkgroepen die er zijn hier inhoudelijk toe te lichten. Daarom volstaan we met het geven van een overzicht.

Wij zouden het van harte toejuichen als je overweegt vrijwilliger te worden bij onze parochie.

Neem voor verdere informatie gerust contact op met parochiesecretariaat. Dat kan o.a. per mail via secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl. Ad Voesten zal daarna contact met je opnemen.

Overzicht vrijwilligerswerk en werkgroepen

Activiteitencommissie

Administratieve werkgroepen

Bestuur

Bloemengroep

Collectantencollege

Gastheren/vrouwen voor het parochiehuis

Kerkbalans, rondbrengen enveloppen

Kerststalbouwers

Kind en kerk

Klusjesmannen

Koren

Kosters

Lectoren

Liturgisch beraad

Onderhoud begraafplaatsen

Organisten

Over wegen, bezorging

Parochievergadering

Schoonmaak van de kerken

Werkgroep afscheidsvieringen

Werkgroep oecumene

Werkgroep woord en communievieringen

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054