Titus Brandsma

NEDERLANDSE PROVINCIE KARMELIETEN

TITUS BRANDSMA WORDT HEILIGVERKLAARD

Het Vaticaan heeft bekend gemaakt dat Paus Franciscus Titus Brandsma, karmeliet, op 15 mei 2022 zal heilig verklaren. De heiligverklaring zal plaatsvinden tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Sint Pieter te Rome in aanwezigheid van de prior-generaal van de Orde der Karmelieten: pater Míceál O’Neill en de prior provinciaal van de Nederlandse Provincie Karmelieten: pater Huub Welzen. Ook de Nederlandse Kerkprovincie zal hierbij vertegenwoordigd zijn.

Reactie prior generaal, Míceál O’Neil

“This is the news we have been awaiting for a long time and it comes as the result of the Church’s recognition of the holiness and witness of Titus Brandsma. It is not without significance that we have this celebration at a time when truth and integrity is suffering seriously in the major conflicts that now threaten the peace of the world.”

Reactie prior provinciaal, Huub Welzen

De Nederlandse Provincie Karmelieten en de gehele Karmelfamilie in Nederland zijn zeer verheugd met de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma. Voor velen is hij een bron van inspiratie: zijn mystieke verhouding met God en de totale overgave aan zijn levensroeping, zijn grote inzet voor waarheid en gerechtigheid, voor de waardigheid van ieder mens ongeacht ras, kleur of gender, in al dit is hij een groot voorbeeld voor de hedendaagse karmelieten. We zijn dankbaar dat door zijn aanstaande heiligverklaring ook de innerlijke bron van het leven van Titus Brandsma aan het licht kan komen. 

Titus Brandsma

Professor dr. Titus (Anno Sjoerd) Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren als boerenzoon in Ugoklooster bij Bolsward. Hij groeide op in een gelovig gezin dat erg begaan was met het rooms-katholieke sociale leven in Friesland. Op 17-jarige leeftijd koos hij voor intrede in de Karmelorde en nam hij de kloosternaam Titus aan. Al in de eerste jaren van zijn kloosterleven kwam hij in contact met mystieke geschriften. Zijn diep gewortelde Godsrelatie en de totale overgave aan zijn levensroeping zijn een inspiratiebron voor hedendaagse karmelieten.

Maatschappelijk betrokken

De sociaaleconomische achterstandspositie van de katholieken heeft op het leven van Titus Brandsma een grote invloed gehad. Zijn inzet voor de emancipatie van Nederlandse en Friese katholieken, vooral op het gebied van onderwijs en journalistiek, heeft hier zijn oorsprong. Al vroeg waarschuwde hij voor de gevaren van het nationaalsocialisme.

Mystiek

In 1923 werd Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de in dat jaar opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij heeft baanbrekend werk verricht met de verzameling en beschrijving van middeleeuwse mystieke geschriften. Zijn interesse was echter niet alleen studieus gericht. Hij was zeer bewogen om de persoonlijke Godsrelatie van mensen, zoals blijkt uit zijn diësrede van 1932.

Arrestatie

Reeds in de jaren ’30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren van het opkomend nationaalsocialisme. Tijdens de eerste bezettingsjaren bleef Brandsma zich, vooral via onderwijs en journalistiek, verzetten. Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotageactiviteiten. Hij werd voor ondervraging gevangengezet in Scheveningen, ging later naar Kamp Amersfoort, de gevangenis van Kleve en uiteindelijk naar concentratiekamp Dachau. Daar stierf hij op 26 juli 1942.

Erkenning

Op 3 oktober 1939 werd Brandsma benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en op 5 mei 1982 werd hem postuum het verzetsherdenkingskruis verleend.

Kardinaal De Jong schreef bij het vernemen van zijn dood: “Hij heeft zijn leven voor de kerk geofferd”.

Op 3 november 1985 werd Titus Brandsma door paus Johannes Paulus zalig verklaard.

In 2005 werd Titus Brandsma uitgeroepen tot de grootste Nijmegenaar aller tijden. Tien jaar later werd hij postuum benoemd tot ereburger van de stad Oss vanwege zijn grote verdiensten voor deze stad.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onderstaande websites.

Op de website van de Nederlandse Provincie Karmelieten is een fotogalerij en een persmap met informatieve documenten geplaatst. Hier kunt u vrij gebruik van maken voor uw publicaties. De persmap bevat korte citaten van Titus Brandsma, citaten van tijdgenoten en een drietal artikelen over: 1) Het wonder van de genezing van pater Driscoll; 2) Hoe wordt men heilig in de katholieke kerk?; en 3) Wat kan Titus Brandsma betekenen voor deze tijd?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Provincie van de Karmelieten via email: secretariaat@karmel.nl of telefonisch via: 0546-536420.

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054