Koren

Het Basilicakoor

Een gemengd koor bestaande uit enthousiaste koorzangers en zangeressen die binnen de parochie als taak hebben twee keer in de maand de vieringen in de St. Petrusbasiliek muzikaal mee te vieren.

Het koor staat onder leiding van dirigent/organist Ad Voesten. (Voor meer informatie over Ad kun je zijn website bezoeken www.kerkmuziekinbeweging.nl)

Naast de twee vaste vieringen per maand zingt dit koor ook bij alle feestelijke gelegenheden binnen het kerkelijke jaar. De muziek die ze zingen probeert aan te sluiten bij de Liturgie maar vooral ook bij de belevingswereld van de parochie.

“Voor ons is zingen vreugde. Plezier in het zingen met elkaar en voor elkaar.”

Het koor repeteert elke week op donderdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur in Het Parochiehuis te Boxmeer.

Wil je meer weten over het koor neem dan gerust contact op met Sietze Dijkstra, voorzitter (0485) 57 37 22. Of via email slmdijkstra@home.nl

  

Vivace

Dit koor bestaande uit 22 dames zingt met veel toewijding de kerkelijke rouwvieringen in de Onze Lieve Vrouwe parochie met de St. Petrusbasiliek als voornaamste werkveld. Ook dit koor staat onder leiding van de professionele dirigent/organist Ad Voesten.

“Samen geef je vorm aan een waardig afscheid van de overledene en op die manier kun je de aanwezigen, waaronder de nabestaanden, wat meegeven. Daarbij is de eenheid van woord en muziek van groot belang.”

Het koor straalt samenhorigheid en gezelligheid uit. En iedereen, met een passende stem, is welkom om een bijdrage te leveren aan ons dienstbare, en daarmee onlosmakelijke verbonden, dankbare hobby.

Het koor repeteert om de twee weken op woensdagmorgen vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur in Het Parochiehuis te Boxmeer.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Riek Hermans, voorzitter (0485) 57 32 17 of email riekhermans@ziggo.nl

Kerkkoor uit Sambeek

Het gemengd koor St. Jan uit Sambeek staat op dit moment muzikaal gezien onder leiding van onze organist Erik van den Berg. Het koor is in zijn huidige vorm opgericht in 2002 door samengaan van een aantal bestaande koren die, daarvoor zelfstandig, diensten met gezang opluisterden.  Op dit moment zijn we een koor met 20 zangeressen en zangers. Zoals vrijwel elk kerkkoor met een te kleine groep mannen waardoor 4-stemmige muziek wat lastiger wordt. Maar met de nodige inzet is er nog steeds mogelijk een goede balans te vinden. Zo kunnen we ook de wat meer feestelijke muziek uitvoeren. Daarnaast zijn de mannen, onder de noemer Schola, ook nog in staat een aantal Gregoriaanse liederen en wisselende gezangen ten gehore te brengen. Je kunt wel zeggen dat we een enthousiast koor zijn, de saamhorigheid is groot en de opkomst goed. We denken dan ook dat we nog wel enige tijd in staat zijn diensten met muzikale luister bij te zetten. Elk jaar houden we ons Ceciliafeest in ere, door het jaar worden een aantal feestelijke afsluitingen gevierd. Kortom: wanneer je je daar toe aangetrokken voelt kom op donderdagavond, onze repetitie avond, mee proeven van de sfeer en van de muziek. 

Na een lang ziekbed is op 10 juni 2020 Debora Janssen overleden, hier op de foto vooraan aan de rechterkant. Haar afscheidsviering was op 17 juni in de St. Jan de Doperkerk, de kerk waar zij als dirigent altijd vol vuur en passie de vieringen met haar koor opluisterde. Wij wensen haar nabestaanden en anderen die haar na aan het hart lagen de komende tijd heel veel sterkte en kracht toe.

 

 

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054