Doop

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. Als je het als ouder belangrijk vindt om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus dan kun je het in onze geloofsgemeenschap laten opnemen door de doop. Doopplechtigheden vinden plaats in de St. Petrusbasiliek, de St. Jan de Doperkerk en in MFA Knillus. De doop is in onze parochie een bijzondere en feestelijke plechtigheid die een van de leden van het pastoraal team persoonlijk met u voorbereidt. Alles wat met dopen te maken heeft wordt besproken. Daarnaast maken we afspraken over de datum en de tijd van de doop, de doopkaars, de eigen inbreng zoals liedjes, gedichten, overdenkingen. Tijdens de doopplechtigheid hangen we een doopschelp achterin de basiliek. In een van de eerstvolgende zondagse eucharistievieringen van het nieuwe kalenderjaar kun je dan de doopschelp als herinnering aan deze bijzondere dag mee naar huis nemen. Wil je jouw kind laten dopen neem dan contact op met ons parochiesecretariaat om in overleg tot een goede afspraak te komen.

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054