Parochie, pastoresteam en bestuur

Het motto van de Onze Lieve Vrouwe Parochie is Geloofsweg samen. Dat betekent dat wij onze levensweg willen zien als een geloofsweg die wij, parochianen, willen gaan in gezamenlijkheid én met respect voor de verschillende verschijningsvormen van ieders geloofsweg.

De Onze Lieve Vrouwe Parochie heeft drie kerklocaties namelijk: Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem.

Er is sprake van één pastoraal team, één bestuur en één centraal parochiesecretariaat in Het Parochiehuis te Boxmeer. Naast het samen parochie zijn, hechten wij veel waarde aan het als gemeenschap zichtbaar zijn én blijven in de drie afzonderlijke kerklocaties. Rond 1670 is de voormalige parochie Boxmeer toevertrouwd aan de Karmel. De spirituele traditie van de Karmel biedt de Onze Lieve Vrouwe Parochie de ruimte waarin mensen het leven van alle dag mogen beleven als heilig en goed en met God verbonden. De parochie heeft twee kerkgebouwen: de St. Petrusbasiliek te Boxmeer en de St. Jan de Doperkerk in Sambeek. In 2017 is de H. Cornelius kerk in Vortum-Mullem onttrokken aan de eredienst en door de bewoners van Vortum-Mullem omgebouwd tot MFA. Een aantal Hoogfeesten worden nog gevierd in de MFA. Ook kunnen er uitvaarten en huwelijken plaatsvinden.

Naamgeving parochie

Vanaf de oorsprong van de Karmelieten hebben zij een bijzondere band met Maria. Zij zien Maria natuurlijk als moeder van Jezus, maar ook als hun zuster in het geloof. De Karmelieten noemen Maria: Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. De naam van de parochie drukt de eeuwenlange wederkerige verbondenheid uit van de parochie en de Karmelieten.

Het pastoraal team bestaat uit: pastor-teamleider: Ben Wolbers o.carm en coördinator pastoraat: Susan van Driel o.carm

      

Het bestuur is als volgt samengesteld:

                 

Dick Tolsma heeft Jan van Dijk opgevolgd in het bestuur. En Jos van den Brink heeft Paul Gijssen als penningmeester opgevolgd. Een foto van Dick en Jos volgen zo snel mogelijk.

Het bestuur wordt ondersteund door tal van vrijwilligers.

Naast het parochiebestuur komt één keer in de 6 weken een groep parochianen bij elkaar die we de Parochievergadering noemen, zij zijn het beleidsvormend orgaan van de parochie.  

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054