Tarieven 2021
Misopdrachten € 11,00

Doop
          Vrijwillige bijdrage

Eerste communie
€ 50,00
Vormsel
€ 50,00
Huwelijk
€ 375,00
Jubileum
€ 275,00
Ziekenzalving
Vrijwillige bijdrage
Avondwake
€ 300,00
Afscheidsviering
€ 460,00           (inclusief absoute, kruisje en allerzielenviering)
Kruisje en allerzielenviering
€ 75,00
Absoute begraafplaats
€ 100,00

 

 

Tarieven grafrechten voor de parochiële begraafplaatsen in Sambeek en Vortum-Mullem

 
                       5 jaar
                    10 jaar
                    20 jaar
Enkel graf
€ 130,00
€ 250,00
€ 450,00
Dubbel graf
€ 195,00
€ 375,00
€ 675,00
Dubbelbreed graf *
€ 260,00
€ 500,00 € 900,00
Urnengraf
 € 70,00
€ 125,00 € 225,00

 

De onderhoudsbijdrage is voor alle graven € 30,00 per jaar.

 

* Alleen bij verlenging dubbeldiep graf mogelijk. Bij een eerste begrafenis is 20 jaar het uitgangspunt. De afkoop van verwijderingskosten bedraagt € 150,00 voor een graf en voor een urnengraf € 75,00. Een eerste plaatsing bedraagt minimaal 10 jaar.

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054