Tarieven 2023
Misintenties € 12,50

Doop
          Vrijwillige bijdrage

Eerste communie
€ 50,00
Vormsel
€ 50,00
Huwelijk
€ 430,00
Jubileum
€ 325,00
Ziekenzalving
€ 50,00
Avondwake
€ 345,00
Afscheidsviering
€ 545,00           





 

 

Tarieven grafrechten voor de parochiële begraafplaatsen in Sambeek en Vortum-Mullem

 
                       1e begraving
                   verlenging 5 jaar
                   verlenging 10 jaar
Enkel graf
€ 1.390,00
€ 313,00
€ 580,00
Dubbeldiep graf
€ 1.620,00
€ 382,00
€ 695,00
Dubbelbreed graf
Niet mogelijk € 451,00 € 810,00
 Urnengraf € 695,00  € 250,00     € 425,00 

 

De eerste grafakte heeft een looptijd van 20 jaar. De tarieven zijn inclusief de kosten voor onderhoud en ruimingskosten met ingang van een nieuwe begraving of verlenging van de grafrechten.

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054