Klokken-voor-vrede 1 jaar later ...
17/Feb/2023 |
Nationale actie om klokken te luiden voor vrede in Oekraïne 1 jaar later…

Van Zwolle tot Amsterdam, van Brielle tot Noordwijk. In heel Nederland werd er in het voorjaar van 2022 iedere maandagavond 6 weken achter elkaar klokken geluid voor troost, hoop en verbinding. Klokkenluiders door het hele land namen het initiatief om de klok te luiden voor de vrede. Voor de dappere mensen in Oekraïne, die strijden voor hun land. Voor de mensen die huis en haard moeten verlaten en op de vlucht zijn om zichzelf in veiligheid te brengen. Én voor de mensen van goede wil uit Rusland, die ongewild in een oorlog worden meegesleept.

Als teken van hoop dat we durfden uit te zien naar spoedige vrede voor iedereen….

We zijn nu bijna een jaar verder. Een moment om bij stil te staan maar niet om stil te zijn! Daarom worden op 24 februari, exact 1 jaar na het uitbreken van de oorlog, om 19:00 uur in de avond weer zoveel mogelijk klokken geluid. Dus ook in Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem. Laten we dan zeker ook slachtoffers gedenken. Niet alleen van die vreselijke oorlog, maar ook van de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië
(*)

Op 7 maart 2022 was er ook de start voor financiële hulp aan mensen uit Oekraïne met de landelijke actiedag Giro555. Deze actie 'Samen in actie voor Oekraïne' loopt nog tot en met 31 maart 2023. 

Tot die datum kan er zeker ook daarvoor nog gedoneerd worden via IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55 t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag onder vermelding van “Oekraïne”.(*) kijk voor donaties voor hulp aan de slachtoffers aardbeving op
www.giro555.nl/aardbeving
 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054