Mogelijke verkoop Sint-Jan de Doperkerk Sambeek
01-nov-2020 |

De mogelijke verkoop van de Sint-Jan de Doperkerk aan de stichting Buurthuis de Elsenhof begint concrete vormen aan te nemen. Genoemde stichting, het bestuur van de Onze Lieve Vrouwe parochie én de gemeente Boxmeer hebben elkaar gevonden in een principeafspraak.


In Sambeek is het een publiek geheim te noemen dat er al geruime tijd gesprekken plaatsvonden over de mogelijke verkoop van de kerk aan de stichting Buurthuis de Elsenhof. Daarbij overheerste het gevoel dat dit een win-win situatie zou kunnen zijn.


De Elsenhof kampt immers al geruime tijd met huisvestingsproblemen, verbouw op de huidige locatie bleek geen reële optie. Tegelijkertijd noodde het teruglopend kerkbezoek van de kerklocatie in combinatie met de financiële positie van de parochie tot nadenken over de toekomst van de kerklocatie Sambeek. Tijdens enkele informatieavonden, waarvoor de parochie en de Dorpsraad gezamenlijk het initiatief namen, werd openlijk gedroomd over de mogelijkheid de Sint-Jan de Doperkerk om te bouwen tot een gemeenschapshuis.


Voor de eerste verkenningen werd door de stichting Buurthuis de Elsenhof een werkgroep opgericht waarin ook de dorpsraad vertegenwoordigd was. Ondanks de uitdagingen op met name het financiële vlak bleven ze vasthouden aan hun grote wens. Mede gebruikmakend van de ervaringen in Vortum-Mullem werden de plannen uitgewerkt. Tussentijds vonden gesprekken met de gemeente en het bestuur van de parochie plaats.


Gezien de recentelijk gemaakte principeafspraak kunnen we spreken van een grote stap in de goede richting. Op de formele bekrachtiging na is bekend hoe hoog de bijdrage van de gemeente zal zijn. Ook over de verkoopvoorwaarden  van de kerk is overeenstemming bereikt. Van het bisdom is toestemming verkregen onder voorbehoud van goedkeuring van de definitieve verkoopakte. Voor de uiteindelijke realisatie is het noodzakelijk naast sponsoren nog vele vrijwilligers te vinden die willen en kunnen helpen. Het vertrouwen dat dit gaat lukken is groot!


Na de zomerperiode volgen informatieavonden over de vervolgstappen. Dat geldt voor alle Sambekenaren voor de verdere realisatie van het gemeenschapshuis, maar ook met de parochianen over de wijze waarop de parochie zichtbaar kan blijven in de kerklocatie Sambeek.


Mooi om te ervaren dat alle betrokkenen streven naar eenzelfde doel: het gebouw van de Sint-Jan de Doperkerk behouden voor Sambeek, waarbij de gemeenschappelijke functie voorop blijft staan.

 
Inschrijfformulieren
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054