Parochiekerk Sambeek
06-apr-2021 |

Beste parochianen,


Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de Gemeente Boxmeer ingestemd met de aanvullende financiering aangaande de voorliggende plannen van de MFA Sambeek. Dat betekent dat de daarmee samenhangende (ver)koop van de Sint Jan de Doperkerk definitief doorgaat.Allereerst de felicitaties aan iedereen die zich heeft ingezet voor het realiseren van een reeds lang gekoesterde wens: het gebouw van de Sint-Jan de Doperkerk om te bouwen tot een andere bestemming met grote maatschappelijk waarde voor alle Sambekenaren. Nadat de definitieve besluitvorming enkele keren werd uitgesteld, komen de ontwikkelingen nu in een stroomversnelling terecht. Via dit schrijven informeren we jullie over wat dat voor de korte termijn betekent. In afwachting van de definitieve goedkeuring van het bisdom aangaande de datum wordt op 24 april om 19.00 uur tijdens een plechtige Eucharistieviering de Sint Jan de Doperkerk aan de eredienst onttrokken. Op 30 april vindt de formele overdracht plaats. Zoals eerder genoemd zal de parochie ook na de verkoop van het kerkgebouw zichtbaar blijven in de kerklocatie Sambeek. Het verheugt ons dat we vanaf 1 mei welkom zijn in de Kapel van het Kloosterhuis Sambeek voor onze vieringen. Ook het koor kan daar terecht voor hun repetities. Wanneer het te verwachten aantal aanwezigen dat noodzakelijk maakt, zullen we incidenteel op zoek gaan naar een grotere ruimte. Verdere informatie wordt ook verstrekt via o.a. de plaatselijke media, websites, Rond de Toren, nieuwsbrieven, mededelingen tijdens de vieringen en over wegen.


Namens het bestuur van de Onze Lieve Vrouwe parochie,

Emilie van der Heijden

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054