Reserveer een plaats in de kerk!
20-mei-2021 |

U kunt een plaats reserveren voor de eerstvolgende weekendvieringen via het telefoonnummer van de parochie
0485-573277, van dinsdag- tot vrijdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur. Ook geldt dat
slechts 2 plaatsen tegelijk gereserveerd kunnen worden.


Alleen bij bijzondere gelegenheden wordt er afgeweken van dit reserveringssysteem. U kunt dat dan lezen op deze website of via de nieuwsbrief van de parochie.


Tweede Pinksterdag is Het Parochiehuis gesloten.


Naar aanleiding van wat vragen over het dragen van het mondkapje in de kerk. Het dragen van een mondkapje tijdens de diensten in onze parochie kan niet verplicht gesteld worden maar wordt wel dringend geadviseerd. In het belang van uw mede kerkgangers vragen wij dan ook om het mondkapje zoveel mogelijk op te houden. Ook in de banken.  


 

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054