Slotviering
06/Jul/2022 |

Zondag 10 juli 10:30 uur Sint Petrusbasiliek


 

Op deze zondagmorgen vindt bij gelegenheid van de start van de zomervakantie de jaarlijkse slotviering plaats. In deze viering nodigt de parochie iedereen uit om een moment stil te staan bij de tijd die achter ons ligt. Misschien een drukke tijd, een vreugdevolle of droevige tijd. De slotviering is een moment om weer even te bezinnen zo vlak voor de zomervakantie. De parochie heeft dan ook alle dopelingen, communicanten , vormelingen en bruidsparen vanaf de zomer van 2021 uitgenodigd om deel te nemen aan de viering.

De viering wordt muzikaal meegevierd door de gezamenlijke koren van de parochie. Het Basilicakoor, Vivace en het Sint Jan koor uit Sambeek. Erik van den Berg en Ad Voesten hebben de muzikale leiding. En na afloop is er na lange tijd weer een gezamenlijk ontmoetingsmoment met koffie en thee! U bent van harte uitgenodigd.


Wij wensen u alvast een fijne viering toe!


Parochiebestuur en pastoraal team. 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054