Van de penningmeester
18/Nov/2020 |

Actie Kerkbalans


Zoals u allen weet, is het aantal vieringen in 2020 veel minder geweest dan andere jaren, door de maatregelen ter bestrijding van de coronaverspreiding. Tevens was gedurende maanden het aantal kerkgangers beperkt tot slechts 30 personen. Daardoor zijn de collecte-opbrengsten veel lager in 2020 dan begroot. Ook vrees ik dat in het eerste halfjaar van 2021 de collecte-opbrengsten ook nog lager zijn door de coronabeperkingen op het aantal vieringen en het maximaal aantal toelaatbare aanwezigen. De kosten zijn wel iets gedaald, maar per saldo is er een flink verlies aan inkomsten. Daarom vraag ik u om uw bijdrage (eenmalig) te verhogen zodat we de gederfde inkomsten enigszins kunnen compenseren.


Zoals gebruikelijk worden in januari de brieven over de kerkbijdrage 2021 rondgebracht. De administratie van de bijdragen en exploitatie wordt geheel door vrijwilligers gedaan. Om de administratieve belasting voor allen zoveel mogelijk te beperken verzoek ik u uw bijdrage zoveel mogelijk per bankoverschrijding te storten. U kunt uw jaarlijkse betaling gemakkelijk via internetbankieren inplannen en wijzigen. Als wij de incasso´s moeten verzorgen, brengen de banken kosten in rekening en het vergt extra tijd bij de administratie. Voor zover u de bijdrage over 2020 nog niet heeft gestort verzoek ik u dit alsnog te doen.


Tevens wil ik wijzen op de mogelijkheid om uw bijdrage via een periodieke schenking te storten. Het grote voordeel van deze periodieke schenking is dat die altijd aftrekbaar is, ongeacht of uw schenkingen in totaal de 1% drempel van uw inkomen overtreffen. Zo’n schenking levert een voordeel op tot circa 50 % van het geschonken bedrag. U kunt deze schenking dan combineren met een hoger bedrag als kerkbijdrage, zonder dat het u extra geld kost; het levert wel een hogere opbrengst voor de parochie op. Bij vragen kunt u mij mailen of bellen.


De financiële situatie


 De exploitatie van de parochie heeft, vóór de opbrengsten uit vermogen, een negatief resultaat. Dat zal groter zijn door het wegvallen van een deel van de collecte-opbrengsten. De verwachtingen betreffende de vermogensopbrengsten zijn niet optimistisch. In het begin van het jaar daalden alle koersen met vervolgens wel herstel. Hoe de beleggingsresultaten over het gehele jaar uitvallen, is moeilijk in te schatten, maar de verwachting is dat het totale tekort van de parochie negatief zal zijn. We hebben uw steun dus hard nodig om zoveel mogelijk de kwaliteit van het parochiële werk op peil te houden. Steun ons met goede ideeën, meld u aan als vrijwilliger, of steun ons met een hogere bijdrage! Alle drie mag natuurlijk ook.


Tarieven voor 2021


De tarieven voor de diverse dienstverleningen door de parochie kunt u vinden op deze website in het menu "Onze Lieve Vrouwe parochie", "kerkbalans en financiën" .

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054