Impressie Nieuwjaarsviering op 8 januari 2023.
16-jan-2023 |

De Eucharistieviering had als thema “Zonder hoop geen leven....”. De muzikale invulling werd verzorgd door het Basilicakoor en gemengd koor St. Jan, onder begeleiding van Geert Verhallen en Erik van den Berg. In deze samenstelling was dat voor de eerste keer. Fantastisch dat dit met zo’n korte voorbereidingstijd mogelijk was. 


 


Met name de eerste lezing “Over de hoop” kreeg, gezien de gesprekken die daarover nadien gevoerd werden, veel waardering.  


Aan het einde van de viering werd Ad Voesten toegesproken door de heer Richard Bot, algemeen voorzitter van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Om gezondheidsredenen kwam aan 45 jaar actief kerkmusicus zijn een einde. Gezien zijn grote verdiensten op lokaal, regionaal én landelijk niveau werd hij onderscheiden met het Ereteken voor bijzondere verdiensten. Gefeliciteerd Ad, echt verdiend!  


 


  


Aansluitend aan de eucharistieviering was de nieuwjaarsreceptie in Het Parochiehuis. Met dank aan eenieder die deze bijeenkomst mogelijk heeft gemaakt, ook de bakkers! Na een terugblik op het jaar 2022 én een kort woordje van de penningmeester werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet. De vrijwilligers van het jaar waren de leden van het koor Vivace.Onder luid applaus werden ze bedankt voor alles wat ze in de afgelopen 45 jaar voor onze parochie hebben betekend. Voorzitter Riek Hermans nam een schildje in ontvangst wat opgehangen zal worden in de basiliek. Fijn dat we elkaar na 3 jaar weer konden ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie. 
 

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054