De Paastijd
09-apr-2021 |

Duurt de voorbereidingstijd op Pasen veertig dagen, Pasen zelf vieren we vijftig dagen lang. Het Paas triduüm – Jezus’ lijden, dood en verrijzenis – mag beschouwd worden als het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Daarom gaan we de dag erna niet direct over tot de orde van de dag, maar begint een lange periode van verdieping, waarin ons de kans gegeven wordt dieper door te dringen in het Paasmysterie: “De Heer is waarlijk verrezen!”. Wat betekend dat voor ons? Straks met Pinksteren ontvangen we de Heilige Geest om in Jezus’ Naam van ons geloof te getuigen. De ‘vijftigdagentijd’ is ons gegeven als voorbereiding daarop. Met Pinksteren wordt de Paaskring voltooid.

 

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054