Jaarcijfers over 2020
01-sep-2021 |

Van de penningmeester

Toelichting bij de jaarcijfers over 2020

De coronacrisis en de maatregelen die genomen zijn waren van invloed op de jaarcijfers over 2020. Er zijn minder vieringen gehouden waarbij veel minder parochianen dan gebruikelijk aanwezig waren. Ook andere activiteiten en ontmoetingen binnen de parochie waren niet of nauwelijks mogelijk. Dit is zichtbaar geworden in de jaarcijfers over 2020.

Resultatenrekening

De baten, dat zijn vooral opbrengsten van de kerkbijdragen, collecten, uitvaarten, misintenties en kaarsengeld waren in 2020 iets lager dan in 2019. De opbrengsten van collecten waren minder dan de helft dan in 2019. Opvallend was de sterke toename van het kaarsengeld. De opbrengst steeg met meer dan 40% ten opzichte van 2019. Ten slotte was er een behoorlijke stijging van de kerkbijdragen. Veel parochianen hebben een extra bedrag overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor. Al met al zijn de opbrengsten in 2020 iets lager dan in 2019.

De lasten in 2020 waren hoger dan in 2019. De personeelskosten waren hoger door een andere gemiddelde bezetting dan in het vorige jaar. De kosten voor kerkgebouwen waren hoger door hogere kosten voor noodzakelijk onderhoud aan de kerkgebouwen en het Parochiehuis en door gestegen energiekosten. De overige kosten waren lager dan in 2019 doordat er minder uitgaven waren voor altaarbenodigdheden en koren. De extra kosten vanwege coronamaatregelen konden opgevangen worden binnen de bestaande begroting.

Per saldo leidt dit tot een Resultaat uit reguliere activiteiten van € 45.009 verlies (2019: € 22.395 verlies).

Naast de reguliere activiteiten zijn er nog de opbrengst van de verkoop van de kerk in Sambeek en van enkele grondstukken. Over de verkoop van de kerk is eerder uitvoerig gecommuniceerd. De verkochte grondstukken betroffen kleine percelen waarvan de pachtopbrengst beperkt was. De totale opbrengst is ruim € 440.000. Zowel de kerk in Sambeek als de verkochte grondstukken hadden voor de verkoop een boekwaarde van vrijwel nihil. Als gevolg hiervan zijn de verkoopopbrengsten nagenoeg geheel toe te rekenen aan het resultaat.

Het uiteindelijke resultaat in 2020 is € 395.851 positief. De reguliere activiteiten, en dat is de belangrijkste post om naar te kijken was ook dit jaar negatief.

Balans

De belangrijkste posten zijn de waardestijging van de gronden en het Kerkgebouw in Sambeek zijn al toegelicht. De leveringen zijn gerealiseerd in 2021. De voorzieningen en fondsen hebben betrekking op onderhoud voor het instandhouden van de Basiliek, het Parochiehuis en de parochiële begraafplaatsen in Sambeek en Vortum – Mullem. 

Het is lastig om een vooruitblik op 2021 te geven. Het ziet er naar uit dat ook in 2021 het resultaat uit reguliere activiteiten negatief zal zijn. Het is een uitdaging voor ons allen om dit negatieve resultaat om te buigen naar een positief resultaat. Wij hebben elkaar nodig!

Als u vragen heeft over de jaarcijfers stelt u dan bij voorkeur per email: penningmeester@onzelievevrouwparochie.nl

We hebben uw steun dus hard nodig om zoveel mogelijk de kwaliteit van het parochiële werk op peil te houden. Steun ons met goede ideeën, meld u aan als vrijwilliger, of steun ons met een hogere kerkbijdrage! Alle drie mag natuurlijk ook.


Tarieven voor 2021

De tarieven voor de diverse dienstverleningen door de parochie kunt u vinden in het menu onder "Onze Lieve Vrouwe parochie" "Kerkbalans & financiën". 

 

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054