Afscheidsvieringen

Wanneer een parochiaan overleden is, hechten wij veel waarde aan een goede invulling van een persoonlijke afscheidsviering, samen met de nabestaanden. Rond een overledene komen we samen in de kerk voor een woord- en gebedsdienst óf een woord- en communieviering. In deze vieringen, waarin veel ruimte voor persoonlijke inbreng is, gaan hiertoe opgeleide vrijwilligers voor.

          

foto's: Ed van Alem

Met de familie wordt uitvoerig gesproken over hoe de overledenen zo persoonlijk mogelijk herdacht kan worden en op welke manier de familie hierbij betrokken wil en kan zijn. Bij een kerkelijke afscheidsviering komen naast de herinnering aan de overledene aspecten als zingeving aan het leven en de dood, troost voor de familie en vrienden, betekenis voor de directe omgeving of voor gemeenschap aan de orde. In deze viering worden op een natuurlijke manier katholieke gebruiken en symbolen geïntegreerd. Specifiek worden bedoeld de paaskaars, gewijd water en wierook. Met name in de absoute komen deze samen. Een inschrijving in het boek van de Levenden en het bevestigen van een herinneringskruisje in de kerk zijn ook vaste onderdelen binnen een afscheidsviering.

In de periode daarna proberen wij, samen met de medeparochianen, oog en oor te hebben voor het welzijn van de nabestaanden. Daar waar behoefte is aan persoonlijke nazorg wordt dat op maat, in overleg met de pastores, vormgegeven. Tevens wordt gedurende het jaar en tijdens de Allerzielenviering de overledene specifiek herdacht.

Als men een kerkelijke afscheidsviering wenst, is de eerste stap dat die wens gemeld wordt naar de parochie.

Contactgegevens voor het melden van een overledene:
• Het Parochiehuis: (0485) 57 32 77
• Receptie van St. Anna: (0485) 57 15 41: de receptionist neemt contact op met de dienstdoende pastor.

Voor meer informatie verwijzen we naar het uitvaartbeleid elders op de site en de folder "Afscheidsvieringen" die verkrijgbaar is op het secretariaat.

 
Het Parochiehuis
 van Sasse van Ysseltstraat 8
    5831 HD BOXMEER
 (0485) 57 32 77
 secretariaat
Noodnummer:
Voor een acute ziekenzalving of een uitvaart
 06-12089054